Categories
Calls-Finished

EuroHPC prístup pre testovanie a vývoj

EuroHPC prístup pre testovanie a vývoj

Ste vedec či vývojár zaoberajúci sa HPC aplikáciami? Máte záujem o vývoj, optimalizáciu či testovanie aplikácii na systémoch EuroHPC Pre-exascale a/alebo Petascale? Využite skvelú možnosť získať prístup k Pre-exascale či Petascale systémom. Žiadosti je možné podať kedykoľvek  keďže výzva je otvorená kontinuálne.

Access is guaranteed within two weeks of the application deadline (application deadlines are usually set once a month). The evaluation of submitted projects will take place on a fixed date at monthly intervals. The objectives of the individual modes of access within this proposal are:

 • Benchmark calls are designed for code scalability tests, the outcome of which is to be included in the proposal in a future EuroHPC Extreme Scale and Regular call. Users receive a limited number of node hours; the maximum allocation period is three (3) months.
 • Development calls are designed for projects focusing on code and algorithm development and optimisation. This can be in the context of research projects from academia or industry, or as part of large public or private funded initiatives as for instance Centres of Excellence or Competence Centres. Users will typically be allocated a small number of node hours; the allocation period is one (1) year and is renewable up to 2 times.

Various systems will be available in each cut-off for the different Benchmark & Development Access modes. The exact amount of available node hours is subject to the EuroHPC systems participating in a given call and will be announced prior to the cut-off dates. For the first cut-off period the VEGA system resources (Slovenia) are available.

The next cut-off dates for proposals are:

 • 1 August 2022 – 11:00 AM CEST
 • 1 September 2022 – 11:00 AM CEST
 • 1 October 2022 – 11:00 AM CEST
 • 1 November 2022 – 11:00 AM CET
 • 1 December 2022 – 11:00 AM CET

More detailed information can be found on HERE.  .

Do you need some help or have questions? Do not hesitate to contact us.

Categories
General

Operation systems in multiprocessor clusters

Operačné systémy v multiprocesorových klastroch

10. novembra 2021 sa uskutočnila už štvrtá prednáška série Superpočítanie vo vede. Tentokrát sme privítali Dr. Dušana Bernáta z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského so zaujímavou prednáškou na tému Operačné systémy v multiprocesorových klastroch.

Účastníci získali prehľad o základných pojmoch a definíciách, ako operačný systém umožňuje a zabezpečuje prístup aplikácií a procesov k prostriedkom a ako tieto prostriedky spravuje. Dozvedeli sme sa viac o stavoch a zmenách stavu jednotlivých procesov. Zaujímavé boli aj informácie o tom, ako vyzerá politika a réžia plánovača (scheduler), ktorý prístup na CPU procesom prideľuje.

Obr. 1: Diagram stavu procesov

Z hľadiska vysokovýkonných výpočtových prostriedkov nás zaujíma, ako funguje OS v prostredí s mnohými procesormi. Zvyšovanie počtu procesorov je prirodzenou odpoveďou na rýchly nárast požiadaviek aplikácií a súčasne limitov zvyšovania výkonu jediného CPU. Operačný systém teda môže úlohy rozdeľovať medzi viaceré fyzické procesory (alebo jadrá), pričom tieto procesy sú nezávislé a môžu bežať súbežne. Programátori môžu využiť výhody viacerých procesorov a svoje úlohy rozdeliť na viacero súbežných podúloh. Tieto už ale nie sú nezávislé a väčšinou je potrebné, aby medzi sebou navzájom komunikovali. Jedna úloha – proces môže mať teda viacero samostatných tokov riadenia, ktoré nazývame vlákna (threads) a ktoré zdieľajú väčšinu prostriedkov tohto procesu, vrátane pamäte. Z pohľadu architektúry to môže vyzerať ako na obrázku ilustrujúcom schému symetrického multiprocesorového systému (Obr. 2), kde je jedna pamäť zdieľaná viacerými rovnocennými procesormi (architektúra UMA – Uniform Memory Access). Tu je potrebné ošetriť synchronizáciu prístupu k tejto spoločnej pamäti, čo je možné urobiť viacerými spôsobmi. Prístup SMP – symetrického multiprocesingu má však nevýhody ako zlá škálovateľnosť, čakanie pri synchronizácii, tzv. cache trashing.

Obr. 2: Symetrický multiprocesorový systém

Ak fyzickú pamäť rozdelíme na viaceré moduly, dosiahneme menšie zaťaženie zbernice, pretože procesory budú najviac využívať vlastnú lokálnu pamäť. Tento prístup poznáme ako NUMA – Non-Uniform Memory Access. Tu je najvýhodnejšie, ak OS alokuje úlohe pamäť pre dáta čo najbližšie k procesoru, na ktorom úloha beží. Na obrázku vidíme príklad prepojenia 4 procesorov:

Obr. 3: Ukážka 4 procesorového point-to-point prepojenia, konfigurácie typickej pre NUMA

Prednáška pokryla aj tému správy pamäte, virtuálnu pamäť a jej alokáciu – vrátane konceptu overcommit a tému súborového systému a jeho hierarchie.

Operačné systémy a ich fungovanie v HPC prostredí by si určite zaslúžili aj viac priestoru, ako náš formát môže poskytnúť. Ak vás téma zaujala, na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK na túto tému prednáša práve Dr. Dušan Bernát – a ak ste našu prednášku nestihli, môžete si ju pozrieť na Facebook or YouTube.

Schedule and Registration

More information about the series

How can NLP improve your business? 22 Mar - We would like to invite you to a popularization lecture focused on Natural Language Processing. NLP refers to a branch of computer sciences—and more specifically the branch of artificial intelligence or AI—concerned with giving computers the ability to understand text and spoken words in much the same way human beings can. This method is also used by currently very popular ChatGPT.
Research project: Use of wave energy for the third generation WEC 9 Feb - On February 2nd, an online presentation of the research project Use of wave energy for the third generation WEC (Wave energy converter) took place in the premises of the Computing Centre of the Slovak Academy of Sciences. The hybrid event was organized by niore Energy s.r.o. and the National Competence Centre for High Performance Computing.
Postupnými krokmi k spusteniu Devany 17 Nov - Po úspešnom navezení nového superpočítača Devana bude spusteniu a sprístupneniu pre používateľov predchádzať ešte niekoľko krokov, ktoré sa budú realizovať počas najbližších týždňov. Predovšetkým je nevyhnutné dokončenie a servis pomocnej infraštruktúry, ako sú elektrické rozvody a chladiaci systém.
Categories
Calls-Finished

The Fourteenth Call for Applications to SHAPE

The Fourteenth Call for Applications to SHAPE
 • Type of Access: SHAPE
 • Opening Date: 01/10/2021
 • Closing Date: 15/11/2021 Brussels Time

SHAPE offers European SMEs the opportunity to:

 • Use HPC for business innovation
 • Increase competitiveness
 • Benefit from the expertise and knowledge developed within the top-class PRACE Research Infrastructure.

The Fourteenth Call for Applications to SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe) invites applications from European SMEs with an interesting idea that would benefit from High Performance Computing for increasing their competitiveness. SHAPE aims to work with selected SMEs to introduce HPC-based tools and techniques into their business, operational, or production environment. The selected solutions should bring a potential tangible Return on Investment to the SME’s business.

The SHAPE process is as follows:

The SME can send the completed application by e-mail to shape-application[at]prace-ri.eu The form in Microsoft Word format can be found HERE.   If you have any questions do not hesitate to contact us: eurocc@nscc.sk

The applications are then reviewed and rated, based principally on the strength of the business case and technical feasibility of the proposed work. The successful SMEs can then receive machine time on a PRACE system, and most importantly effort from a PRACE expert to work alongside the SME in evaluating and/or developing the HPC-based solution. In return the SME provides in-kind effort, publicity of their participation in SHAPE, and together with the PRACE expert, produces a public white paper on the work achieved in the project at its conclusion.

PRACE experts will work with the selected SMEs in order to develop their solutions, providing the participating SMEs with knowledge that will allow them to make an informed decision on the selected HPC solution. 

For more information and to apply please visit PRACE SHAPE.

Categories
General

Supercomputing in science - starting soon!

Supercomputing in science - starting soon!

Join us to talk about supercomputing in science in an informal atmosphere with coffee and refreshments! We have prepared a series of interesting lectures on high-performance computing – there is no registration fee, but the registration is required.

National Competence Centre for HPC  organizes a series of lectures on why scientists need supercomputers and high-performance computing. This is a joint activity of the NCC and the Computer museum of the Centre of Operations, SAS.

Every user realizes that the use of HPC in various disciplines is a multidisciplinary issue. Not only is it necessary to have expertise in a specific scientific field, but further knowledge of modeling and simulation methods, programming basics, operating systems and computer architecture is required. The first lectures will therefore cover mostly HPC basics, preparing the participants for later presentations, in which experts from the SAS and the Slovak universities will speak in more detail about the use of HPC in various scientific disciplines. Our goal is to compensate to some extent what is often missing in the curricula of the universities and to try to deliver comprehensive information in the context of the global development.

The lectures are suitable for students, but also for people who want to learn more about HPC technologies, their development and utilization in science. Open, informal discussions with the invited speakers will be an important part of the events taking place in the SAS lecture hall within the Patrónka area.  It will also be possible to watch the lectures online via YouTube. Attendance is free, but all hygiene measures and rules in connection with the Covid-19 pandemic have to be observed. For in-person attendance it is also necessary to register on the website http://itkurzy.sav.sk/prednasky.

We are very pleased that our invitation was accepted by interesting speakers and we are looking forward to inspiring lectures and stimulating discussions in a relaxed atmosphere with coffee and refreshments!

First lectures schedule and registration:

 •  September 29, 17:00 - Current trends and vision of HPC development in Slovakia
  Filip Holka (COO SAS), Lukáš Demovič (COO SAS)
 •  12. októbra o 17:00 – Computer simulations and calculations as an essential tool in science
  Pavel Neogrády (Faculty of Natural Sciences, Comenius University)
 •  26. októbra o 17:00 – Development of technology and computer architecture – from 1-processor serial computers to supercomputers
  Martin Šperka (Computer Museum, COO SAS)

If you are interested in a lecture on a specific topic, but did not find it in our schedule, do not hesitate to contact us!


Don't miss out on the other National Competence Centre for HPC activities(lectures, free IT courses, hackathons, events) - follow us on social networks and subscribe to our newsletter. 

More information about the series

Registration

 

How can NLP improve your business? 22 Mar - We would like to invite you to a popularization lecture focused on Natural Language Processing. NLP refers to a branch of computer sciences—and more specifically the branch of artificial intelligence or AI—concerned with giving computers the ability to understand text and spoken words in much the same way human beings can. This method is also used by currently very popular ChatGPT.
Research project: Use of wave energy for the third generation WEC 9 Feb - On February 2nd, an online presentation of the research project Use of wave energy for the third generation WEC (Wave energy converter) took place in the premises of the Computing Centre of the Slovak Academy of Sciences. The hybrid event was organized by niore Energy s.r.o. and the National Competence Centre for High Performance Computing.
Postupnými krokmi k spusteniu Devany 17 Nov - Po úspešnom navezení nového superpočítača Devana bude spusteniu a sprístupneniu pre používateľov predchádzať ešte niekoľko krokov, ktoré sa budú realizovať počas najbližších týždňov. Predovšetkým je nevyhnutné dokončenie a servis pomocnej infraštruktúry, ako sú elektrické rozvody a chladiaci systém.
Categories
Calls-Finished

PRACE 24th Call for Proposals for Project Access

PRACE 24th Call for Proposals for Project Access
 • Type of Access: Project Access
 • Opening Date: 09/09/2021
 • Closing Date: 02/11/2021 @ 10:00 Brussels Time
 • Applicants’ reply to scientific reviews: Mid-January 2022
 • Communication of allocation decision: End of March 2022
 • Allocation period for awarded proposals: 01/04/2022 – 31/03/2023
 • Type of Access (*): Single-year Project Access and Multi-year Project Access

(*) All proposals consist of 2 parts: An online form and the ‘Project scope and plan’. Please note that if you wish to continue work on a project that has finished or is ongoing, a new proposal (i.e. a continuation proposal) needs to be submitted via the platform in addition to a final/progress report.

Industry Access: Call 24 offers Principal Investigators from industry the possibility to apply for Single-year access to a special Industry Track which prioritises 10% of the total resources available.

The computer systems (called Tier-0 systems) and their operations that are accessible through PRACE are provided for this 23rd call by 5 PRACE hosting members: BSC representing Spain, CINECA representing Italy, ETH Zurich/CSCS representing Switzerland, GCS representing Germany and GENCI representing France.

Scientists and researchers can apply for access to PRACE resources. Industrial users can apply if they have their head offices or substantial R&D activity in Europe.

Proposals can be based on a 12-months schedule (Single-year Projects), or, on a 24- or 36-months schedule (Multi-year Projects). The allocation of awarded resources is made 1 year at a time with provisional allocations awarded for the 2nd and 3rd year.

You can find more information and submit your application HERE.  .

Categories
Calls-Finished

PRACE-ICEI Calls For Proposals – Call #6

PRACE-ICEI Calls For Proposals – Call #6

The resources in these calls are from the Fenix Research Infrastructure, funded by the European ICEI project (https://fenix-ri.eu/).

These calls for proposals are for European researchers from academia, research institutes in need of scalable computing resources, interactive computing services, VM services and data storage to carry on their research.

Submission dates

Calls are organised quarterly calls according to the following timeline (calls will be open until resources are available):

 Call openingCall closureAllocation
Call #631/05/202109/07/2021From 01/10/2021
Call #720/09/202129/10/2021From 01/01/2022

Dates for calls in 2022 will be announced later in 2021.

The allocations are limited to 12 months.

The PRACE ICEI program is open to all European researchers, research organizations needing resource allocations regardless of funding sources.

You are eligible to apply for the call for proposals only if you need one or more:

 • Scalable computing services
 • Interactive computing services
 • Virtual machine services
 • Archival data repository
 • Active data repository

PRACE ICEI Proposal Requirements

 • Short description of the scientific goals and objectives including progress beyond state of the art and scientific impact
 • Type of resources required i.e. scalable computing resource, interactive computing resources, VM services, archival and active data repositories
 • Resources requests based on limits defined above (including information on scalability for scalable compute resources requests)
 • Description of the software and services needed to successfully complete the project
 • Description of the research methods (including a project workplan), algorithms, and code parallelization approach (including memory requirements)  
 • Information on Data Management
 • Description of special needs (if any)

More information on resources available and the submission process can be found HERE.  .

Categories
General

EuroCC & Castiel joint coference

EuroCC & Castiel Joint conference

Second joint conference EuroCC & Castiel took place on June 22 – 23, 2021. The two-day online event was attended by 140+ representatives and members of all National Competence Centres. The programme of the conference focused on the upcoming 1st year reports and a review process that will take place in October 2021.  

Administrative issues were addressed by the Project Management Team and representatives from the Castiel working groups presented progress in their respective areas: competence mapping, training, twinning&mentoring, industrial interactions and business development and communication & outreach. An update from the EuroHPC JU was presented, as well. On the second day the participants learned more about the FF4EuroHPC open call.

Most importantly, the joint conference was an opportunity for all NCCs to present their progress in the first 9 months of the EuroCC project implementation, from their initial status to goals achieved and the future outlook.

How can NLP improve your business? 22 Mar - We would like to invite you to a popularization lecture focused on Natural Language Processing. NLP refers to a branch of computer sciences—and more specifically the branch of artificial intelligence or AI—concerned with giving computers the ability to understand text and spoken words in much the same way human beings can. This method is also used by currently very popular ChatGPT.
Research project: Use of wave energy for the third generation WEC 9 Feb - On February 2nd, an online presentation of the research project Use of wave energy for the third generation WEC (Wave energy converter) took place in the premises of the Computing Centre of the Slovak Academy of Sciences. The hybrid event was organized by niore Energy s.r.o. and the National Competence Centre for High Performance Computing.
Postupnými krokmi k spusteniu Devany 17 Nov - Po úspešnom navezení nového superpočítača Devana bude spusteniu a sprístupneniu pre používateľov predchádzať ešte niekoľko krokov, ktoré sa budú realizovať počas najbližších týždňov. Predovšetkým je nevyhnutné dokončenie a servis pomocnej infraštruktúry, ako sú elektrické rozvody a chladiaci systém.
Categories
Calls-Finished

HPC-Europa3 – Transnational Access

HPC-Europa3 – Transnational Access

Funding for research visits to build international networks in HPC: Network, Compute, Learn, Travel

The project HPC-Europa project is based on a program of visits, in the form of traditional transnational access, with researchers visiting HPC centres and/or scientific hosts who mentor them scientifically and technically for the best exploitation of the HPC resources in their research. The visitors are financially supported for travel, accommodation and subsistence, and provided with an amount of computing time suitable for the approved project (PLEASE NOTE: the provided funding is not a salary and not meant to cover ALL costs but it is meant to be an help to support the visiting period).

The calls for applications are issued 4 times per year and published online on the HPC-Europa3 website. The next closing date will be on 09th Sept 2021 (23:59 CEST). The programme will end in April 2022 so do not miss the last calls!

It is recommended that researchers apply between 2 and 4 months before the start of their visit. Successful applicants will visit for between 3 and 13 weeks.

A web-based interface has been set-up to submit applications. Detailed guidelines and on-line FAQs are provided to assist the applicants with the process.

If you wish to apply for a visit grant and if you intend to spend a research period in one of the 9 countries of the HPC centres part of the project, please read the guidelines and then fill in the online form. If you have any question concerning the project or the application procedure feel free to contact the project coordinators.

The Supercomputing centres participating in the Transnational Access activity are: CINECA (Bologna – IT), EPCC (Edinburgh – UK), BSC (Barcelona – SP), HLRS (Stuttgart – DE), SurfSARA (Amsterdam – NL), CSC (Helsinki – FIN), GRNET (Athens, GR), KTH (Stockolm, SE), ICHEC (Dublin, IE).

Categories
General

PRACE Spring school: Modelling Materials using HPC and AI/ML

PRACE Spring school: Modelling Materials using HPC and AI/ML

This year the PRACE Spring school will be organized by the Centre of Operations, Slovak Academy of Sciences and will cover the topic of modelling materials using HPC and AI/ML tools and techniques. The workshop will be held on June 15 – 18, 2021 as an online/hybrid event. Locally based participants may attend the seasonal school in person, if the pandemic situation and valid restrictions permit it.

We aim to deliver comprehensive information on the topic, from theoretical background, parallel algorithms implementation to effective deployment of applications and programs on the HPC environment.

The PRACE Spring school will also fucus on utilizing the AI/ML tools that are being progressively applied to real chemical problems, such as discovery of new chemical compounds and materials with specific properties.

The program comprises interesting lectures as well as practical hands-on sessions. Basic knowledge and background in theoretical chemistry or physics is a prerequisite.

The HERE.   , which is free of charge, is now OPEN until June 7, 2021 or until our capacities are full.

How can NLP improve your business? 22 Mar - We would like to invite you to a popularization lecture focused on Natural Language Processing. NLP refers to a branch of computer sciences—and more specifically the branch of artificial intelligence or AI—concerned with giving computers the ability to understand text and spoken words in much the same way human beings can. This method is also used by currently very popular ChatGPT.
Research project: Use of wave energy for the third generation WEC 9 Feb - On February 2nd, an online presentation of the research project Use of wave energy for the third generation WEC (Wave energy converter) took place in the premises of the Computing Centre of the Slovak Academy of Sciences. The hybrid event was organized by niore Energy s.r.o. and the National Competence Centre for High Performance Computing.
Postupnými krokmi k spusteniu Devany 17 Nov - Po úspešnom navezení nového superpočítača Devana bude spusteniu a sprístupneniu pre používateľov predchádzať ešte niekoľko krokov, ktoré sa budú realizovať počas najbližších týždňov. Predovšetkým je nevyhnutné dokončenie a servis pomocnej infraštruktúry, ako sú elektrické rozvody a chladiaci systém.
Categories
Calls-Finished

13th PRACE SHAPE Call for Proposals

13th PRACE SHAPE Call
 • Type of Access: SHAPE
 • Opening Date: 01/04/2021 @ 16:59
 • Closing Date: 01/06/2021 @ 17:00 Brussels Time

SHAPE offers European SMEs the opportunity to:

 • Use HPC for business innovation
 • Increase competitiveness
 • Benefit from the expertise and knowledge developed within the top-class PRACE Research Infrastructure.

The Thirteenth Call for Applications to SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe) invites applications from European SMEs with an interesting idea that would benefit from High Performance Computing for increasing their competitiveness. SHAPE aims to work with selected SMEs to introduce HPC-based tools and techniques into their business, operational, or production environment. The selected solutions should bring a potential tangible Return on Investment to the SME’s business.

The SHAPE process is as follows:

The SME applies to the programme via the online or downloadable form HERE.  . At this stage assistance is available from PRACE if required, but the form also includes guidelines on the expected content.

The applications are then reviewed and rated, based principally on the strength of the business case and technical feasibility of the proposed work. The successful SMEs can then receive machine time on a PRACE system, and most importantly effort from a PRACE expert to work alongside the SME in evaluating and/or developing the HPC-based solution. In return the SME provides in-kind effort, publicity of their participation in SHAPE, and together with the PRACE expert, produces a public white paper on the work achieved in the project at its conclusion.

PRACE experts will work with the selected SMEs in order to develop their solutions, providing the participating SMEs with knowledge that will allow them to make an informed decision on the selected HPC solution. 

For more information and to apply please visit PRACE SHAPE.