Hackathon

Národné kompetenčné centrum pre HPC organizuje Hackathon

9. – 16. júl 2021

#HACKATHON

#1 VÝZVA POČAS 1 TÝŽDŇA

S postupným rozširovaním HPC infraštruktúry a vybudovaním nového superpočítača budú slovenské HPC kapacity prístupné aj používateľom z malých a stredných podnikov, start-upov, priemyslu i štátneho sektora. Myslíme na komfort koncových používateľov HPC a chceme poskytnúť jednoduché a flexibilné nástroje na manažovanie výpočtových úloh a prostriedkov.

Pridajte sa k nám a pomôžte vytvoriť aplikáciu pre nový (aj starý :) slovenský superpočítač!

NCC Hackathon – súťaž, ale najmä zábava!

Zapojili ste sa do NCC Hackathonu, pretože sa chcete niečo nové naučiť, získať nové kontakty, zmerať si sily v súťaži alebo len tak pre zábavu? Sme veľmi radi, že ste sa k nám pridali a prosíme vás o dodržiavanie základných princípov a pravidiel uvedených v tomto dokumente (a v dokumentoch na ktoré sa v ňom odkazuje).

PRAVIDLÁ:
 1. Preferovaná veľkosť tímu je do 5 členov. Organizátor si vyhradzuje právo menit počet členov tímu podľa celkového počtu  účastníkov. Myslite prosím na to, že v jednotlivých kategóriách je obmedzený počet cien. Cenu v prípade výhry získava celý tím.
 2. V tíme môžu byť len členovia, ktorí nie sú organizátormi, hodnotiteľmi, sponzormi alebo v inej pozícii s potenciálnym konfliktom záujmov.
 3. Všetci členovia tímu by mali byť podľa možnosti „prítomní“ počas hackathonu – pripájať sa a zúčastňovať sa programu.
 4. Tímy môžu konzultovať a využívať pomoc organizátorov a mentorov počas trvania hackathonu.
 5. Projekt musí byť vypracovaný výlučne počas trvania hackathonu.
 6. Tímy môžu využiť nápady a postupy, ktoré si premysleli pred podujatím.
 7. Tímy môžu využiť nápady a postupy, ktoré už boli vymyslené, avšak v súlade s možnými licenčnými a autorskými obmedzeniami – riešenia v projekte nemusia byť vždy inovatívne. Dnes je pomerne náročné vymyslieť postup, ktorý by bol úplne originálny.
 8. Tímy môžu použiť knižnice a voľne dostupné programy, v súlade s možnymi licenčnými a autorskými obmedzeniami. Vytvoriť riešenie projektu na NCC Hackathon a zverejniť ho pred alebo počas podujatia nie je dovolené.
 9. Rozšírenie existujúcich riešení o novú funkcionalitu je povolené, hodnotiť sa budú len novovytvorené časti projektu, ktoré vznikli počas hackathonu. Existujúce riešenie by malo obsahovať referenciu na pôvodného autora, v zmysle licenčných / autorských práv, ak sa na riešenie nejaké vzťahujú.
 10. Tímy musia ukončiť prácu na projekte v organizátormi určenom čase. Drobné úpravy (odstránenie chýb v rámci niekoľkých riadkov programu) sú dovolené. Väčšie zmeny vrátane rozširovania funkcií pravidlá nedovoľujú.
 11. Počas NCC Hackathonu netolerujeme akékoľvek obťažujúce správanie. Veríme, že každý má právo venovať sa projektu v bezpečnom a prívetivom prostredí. Ak vaše správanie (správy, príspevky, atď.) spôsobuje druhým účastníkom diskomfort, jedná sa o obťažovanie.
 12. Ak sa stretnete s obťažovaním voči sebe alebo iným účastníkom, nahláste ho prosím organizátorom na hackathon@nscc.sk
 13. Tím môže byť diskvalifikovaný na základe rozhodnutia organizátorov (nielen)  z dôvodu porušenia pravidiel súťaže či neetického správania.
 14. Organizátori si vyhradzujú právo niektoré ceny neudeliť.

PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV – DEMOVERZIE:

Po ukončení programovacej časti hackathonu tímy odprezentujú svoje projekty ostatným účastníkom a hodnotiteľom. Účastníci by mali predviesť live demoverziu svojho projektu a odovzdať krátky report podľa pokynov organizátorov.

Prečo by ste mali uprednostniť možnosť ukázať demoverziu vášho projektu pred obyčajnou prezentáciou? Hodnotitelia nebudú bodovať iba vaše myšlienky, nápady a prezentačné schopnosti, ale to, čo počas hackathonu vytvoríte. Nebojte sa využiť príležitosť a vaše riešenie ukázať!

Aj v prípade, že sa vám nepodarí projekt dokončiť a s výsledkom nebudete spokojní – odprezentujte svoje riešenie. Dokončenie projektu je len jedným z hodnotiacich kritérií. Navyše, aj pre ostatných účastníkov bude zaujímavé a inšpirujúce pozrieť si váš projekt, navrhované riešenia a možno sa dozvedieť niečo nové. Budeme radi, ak NCC Hackathon bude príležitosťou naučiť sa nové veci a podeliť sa navzájom o svoje skúsenosti.

HODNOTENIE:

Technológia: Ako technicky náročné a dômyselné bolo navrhované riešenie?

Dizajn: Nakoľko zohľadňuje riešenie používateľský zážitok? Ako kvalitne je projekt nadizajnovaný?

Splnenie cieľov: Funguje navrhované riešenie? Spĺňa ciele, ktoré si tím vytýčil?

Rozšírenie znalostí: Dal si tím námahu naučiť sa počas riešenia projektu niečo nové? Využili v projekte predošlé znalosti alebo sa museli zorientovať v novej problematike?

Inovatívnosť: Prispelo riešenie k lepšej funkcionalite alebo ponúklo užitočné funkcie, ktoré organizátori neuvažovali?

Hodnotitelia budú posudzovať jednotlivé aspekty projektov podľa hodnotiacich kritérií a je len na ich rozhodnutí, ktorý projekt ohodnotia ako najúspešnejší.

Súťažná časť je len jeden z aspektov hackathonu, dôležité je užiť si podujatie, naučiť sa niečo nové a spoznať nových kamarátov a podeliť sa o skúsenosti. Tešíme sa na vás!

Organizačný tím / NCC Hackathon


hack12