Prednášky – archív

ARCHÍV
Superpočítanie vo vede

7. 12. 2021

Federatívne distribuované počítanie

LADISLAV HLUCHÝ
(Ústav informatiky SAV)

Dňa 7. decembra 2021 sa uskutočnila šiesta prednáška série Superpočítanie vo vede. Ladislav Hluchý z Ústavu informatiky SAV rozprával o federatívne distribuovanom počítaní.

23. 11. 2021

Krátky návod ako paralelizovať program

JAROMÍR SUCHÁNEK (Biomedicínske centrum SAV)

Dňa 23. novembra 2021 sa uskutočnila už piata prednáška série Superpočítanie vo vede. Jaromír Suchánek z Biomedicínskeho centra SAV predstavil záujemcom krátky návod ako paralelizovať program.

10. 11. 2021

Operačné systémy v multiprocesorových klastroch

DUŠAN BERNÁT (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského)

Dňa 10. novembra 2021 sa uskutočnila už štvrtá prednáška série Superpočítanie vo vede. Tentokrát sme privítali Dr. Dušana Bernáta z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského so zaujímavou prednáškou na tému Operačné systémy v multiprocesorových klastroch.

26. 10. 2021

Vývoj technológií a architektúr počítačov – od sériových jednoprocesorových po súčasné superpočítače

MARTIN ŠPERKA (Múzeum počítačov, Centrum spoločných činností SAV)

Prezentácia stručne sumarizuje hlavné etapy urýchľovania výpočtov vplyvom vývoja technológií a architektúr od elektrónkových počítačov so sériovými ALU po masívne paralelné architektúry s miliónmi mikroprocesorov v systémoch na čipe obsahujúcich miliardy tranzistorov.

12. 10. 2021

Počítačové simulácie a výpočty ako esenciálny nástroj vedy

PAVEL NEOGRÁDY (Prírodovedecká fakulta UK)

Chcete sa dozvedieť prečo potrebujeme vysokovýkonnú výpočtovú techniku? Táto prednáška vám jednoduchým spôsobom priblíži, pred akým typom úloh stoja vedci pri modelovaní rôznych systémov a ako je možné ich riešiť s využitím HPC. Zároveň na jednoduchých príkladoch ozrejmí metódy a postupy bez ktorých sa súčasná veda nezaobíde.

29. 9. 2021

Súčasné trendy a vízia rozvoja HPC na Slovensku

LUKÁŠ DEMOVIČ, FILIP HOLKA (Centrum spoločných činností SAV)

V prvej časti prednášky sa dozviete, čo je to superpočítač a aké technológie v sebe kombinuje. Zároveň vám poodhalíme súčasné trendy v budovaní superpočítačov novej generácie a metriku vyhodnocovania ich výkonu a energetickej efektivity. Ukážeme vám aj ako sa prevádzkujú a monitorujú. V druhej časti si krátko povieme o histórii superpočítačov na Slovensku, ale aj o plánoch na ich rozvoj a zapojenie do európskych štruktúr.