Prednášky – archív

ARCHÍV
Superpočítanie vo vede

29. 9. 2021

Súčasné trendy a vízia rozvoja HPC na Slovensku

Lukáš Demovič, Filip Holka (Centrum spoločných činností SAV)

V prvej časti prednášky sa dozviete, čo je to superpočítač a aké technológie v sebe kombinuje. Zároveň vám poodhalíme súčasné trendy v budovaní superpočítačov novej generácie a metriku vyhodnocovania ich výkonu a energetickej efektivity. Ukážeme vám aj ako sa prevádzkukú a monitorujú. V druhej časti si krátko povieme o histórii superpočítačov na Slovensku, ale aj o plánoch na ich rozvoj a zapojenie do európskych štruktúr.

12. 10. 2021

Počítačové simulácie a výpočty ako esenciálny nástroj vedy

PAVEL NEOGRÁDY
(Prírodovedecká fakulta UK)

Chcete sa dozvedieť prečo potrebujeme vysokovýkonnú výpočtovú techniku? Táto prednáška vám jednoduchým spôsobom priblíži, pred akým typom úloh stoja vedci pri modelovaní rôznych systémov a ako je možné ich riešiť s využitím HPC. Zároveň na jednoduchých príkladoch ozrejmí metódy a postupy bez ktorých sa súčasná veda nezaobíde.