Categories
General

NCC for HPC at the Hack Košice 2022

NCC for HPC at the Hack Košice 2022

On April 23-24, 2022, another year of the Hack Košice 2022 hackathon took a place in Košice. The National Competence Centre for HPC  has brought its own challenge for participants: the Confidential Machine Learning Challenge.

Confidential computing is a very topical issue that is gaining in importance with the growing popularity of cloud services, and this aspect is also important in the provision of HPC (High-Performance Computing) services. These tools and techniques help providers ensure the security of client data during their processing.

Competitors' role as "service providers" was to design and train an appropriate deep neural network (DNN) and / or gradient-boosted decision tree (GBDT) model on the data set provided. The condition was that any end user - the client - could use this model to process their data without the provider being able to decode / decrypt it.

More information about the challenge that hackers could work on can be found here.

During the hackathon, participants also had the opportunity to participate in a workshop on high-performance computing, where one of our lecturers explained how high-performance computing works, what are the areas of use and what are the possibilities of access to HPC infrastructure in Slovakia.

The team from the Spacecode Technical University in Košice won the award for the solution design - congratulations! 

Aftermovie

NCC for HPC at the Hack Košice 2022 19 May - On April 23-24, 2022, another year of the Hack Košice 2022 hackathon took a place in Košice. The National Competence Centre for HPC has brought its own challenge for participants: the Confidential Machine Learning Challenge.
Workshop: Cloud services for HPC users 9 May - A twinning workshop was organized on April 19th, 2022 with the aim of exchanging best practices and approaches to provide HPC cloud services to users from academia and industry. The workshop took place in Smolenice, Slovakia.
Twinning collaboration between the Slovenian and Slovak NCCs 25 Apr - Slovak NCC started a partnership with its Slovenian partner. It mainly concerns training activities; both NCCs will prepare a series of courses for attendees from both countries.
Categories
General

Workshop: Cloud services for HPC users

Workshop: Cloud services for HPC users

A twinning workshop was organized on April 19th, 2022 with the aim of exchanging best practices and approaches to provide HPC cloud services to users from academia and industry. The workshop took place in Smolenice, Slovakia.

eINFRA and experience from the Czech Republic

Experts from CESNETwere invited to share their experiences with both NCCs in this area. CESNET is an association of universities of the Czech Republic and the Czech Academy of Sciences. It operates and develops the national e-infrastructure for science, research and education which encompasses a computer network, computational grids, data storage and collaborative environment. During the workshop, representatives of the CESNET presented such topics as:

M. Ruda: Introduction, CESNET and Metacentrum: large-scale distributed computing infrastructure and services.

D. Antoš: CESNET and Metacentrum: operation and development of data storage as a part of the national infrastructure for science and research.

Cloud services as an (un)necessary part of the HPC provider portfolio – is it profitable?

Branislav Jansík from IT4Innovations and the head of the Czech competence center Tomáš Karásek presented the requirements of users for access to cloud services. It is the motivation, requirements and expectations of users, as well as the benefits and barriers from the point of view of the HPC service provider, have been the subject of a longer discussion. Participants also debated alternative platforms, "easy-access" services, microservice, HPC "market".

Both National Competence Centers plan to integrate HPC cloud services into their portfolios using the open-source platforms OpenNebula and OpenStack. CESNET representatives who have experience with both tools shared their benefits and technical support options.

The more general debate concerned in particular the issue of systematic and long-term support for the development and operation of HPC systems as a necessary component of the national research infrastructure.

NCC for HPC at the Hack Košice 2022 19 May - On April 23-24, 2022, another year of the Hack Košice 2022 hackathon took a place in Košice. The National Competence Centre for HPC has brought its own challenge for participants: the Confidential Machine Learning Challenge.
Workshop: Cloud services for HPC users 9 May - A twinning workshop was organized on April 19th, 2022 with the aim of exchanging best practices and approaches to provide HPC cloud services to users from academia and industry. The workshop took place in Smolenice, Slovakia.
Twinning collaboration between the Slovenian and Slovak NCCs 25 Apr - Slovak NCC started a partnership with its Slovenian partner. It mainly concerns training activities; both NCCs will prepare a series of courses for attendees from both countries.
Categories
General

Twinning collaboration between the Slovenian and Slovak NCCs

Twinning collaboration between the Slovenian and Slovak NCCs

Based on a recommendation by Castiel CSA, which coordinates the activities of national competence centers within the EuroCC project, Slovakia started a collaboration with its Slovenian partner. The main topic is training activities and both countries will provide a series of courses for attendees from both countries. The partnership will also promote the exchange of ideas and experiences and further joint activities.

Twinning je typ spolupráce, pri ktorej dvaja alebo viac rovnocenných partnerov poskytuje svoju expertízu pre vzájomné obohatenie. Každý z partnerov pri tom vyniká inými kompetenciami a navzájom sa tak dopĺňajú. Slovinsko a Slovensko majú na medzinárodnom poli dlhodobo veľmi dobré vzťahy a sme radi že ich v rámci projektu EuroCC môžeme začať budovať aj v oblasti vysokovýkonného počítania.

The collaboration began with an exchange of experiences with trainings organization and engaging with small and medium enterprises. It will continue with a series of online courses, the first of which will take place in May and June 2022 and will be available to attendees from both countries. The course "Neural Networks with TensorFlow" will be provided by lecturers from the Slovak NCC and will take place on May 25 - 26, 2022. The course "GPU programming with CUDA" will be provided by Slovenian lecturers on June 20 - 21, 2022. The partnership will continue in Fall with courses on parallel programming in Fortran and big data with Hadoop and Spark (details will be available later). You can find more information about the courses and register here:

Course Neural Networks with TensorFlow

Course GPU programming in CUDA

NCC for HPC at the Hack Košice 2022 19 May - On April 23-24, 2022, another year of the Hack Košice 2022 hackathon took a place in Košice. The National Competence Centre for HPC has brought its own challenge for participants: the Confidential Machine Learning Challenge.
Workshop: Cloud services for HPC users 9 May - A twinning workshop was organized on April 19th, 2022 with the aim of exchanging best practices and approaches to provide HPC cloud services to users from academia and industry. The workshop took place in Smolenice, Slovakia.
Twinning collaboration between the Slovenian and Slovak NCCs 25 Apr - Slovak NCC started a partnership with its Slovenian partner. It mainly concerns training activities; both NCCs will prepare a series of courses for attendees from both countries.
Categories
Success-Stories

MEMO98

MEMO98

MEMO98 is a non-profit non-government organisation that has been monitoring the media in context of elections and other events for more than 20 years, and has carried out its activities in more than 50 countries. Recently, the organisation has also been dealing with the impact of social media on the integrity of electoral processes.

Informačné prostredie sa v posledných rokoch výrazne zmenilo, obzvlášť vplyvom nástupu sociálnych sietí. Odhliadnuc od niektorých pozitívnych aspektov, ako sú rozšírené možnosti prijímania a zdieľania informácií, sociálne médiá tiež umožnili rýchle a lacné šírenie dezinformácií zasahujúcich široké publikum. Organizácia MEMO 98 analyzovala predvolebnú kampaň parlamentných volieb, ktoré sa konali 11. júla 2021 v Moldavsku, a to na piatich sociálnych platformách: Facebook, Instagram, Odnoklassniki, Telegram a YouTube.

Dáta zo sociálnych sietí boli získané pomocou nástroja CrowdTangle (nástroj na analýzu sociálnych médií vlastnený Facebookom). Len počet interakcií k postom kandidátov a jednotlivých politických strán na Facebooku bol 1,82 mil., počet interakcií postov predsedov strán sa vyšplhal k 1,09 mil. Pred začiatkom tohto projektu nemala organizácia MEMO 98 skúsenosti s využitím nástrojov na efektívnu analýzu veľkých objemov dát. Odborníci NCC navrhli riešenie na spracovanie dát a ich následnú vizualizáciu voľne dostupným softvérom Gephi [1] v HPC prostredí. Výsledkom je tzv. sieťová mapa, čo je interaktívna schéma umožňujúca hľadať a analyzovať šírenie špecifických výrazov a webových adries v kontexte predvolebnej kampane. NCC poskytlo v rámci projektu aj prístup k výpočtovým prostriedkom na testovanie riešení a tiež individuálne zaškolenie tak, aby organizácia MEMO98 vedela v budúcnosti s týmto riešením samostatne pracovať.

Predbežné výsledky a závery monitoringu MEMO98 zverejňuje na svojej webstránke [2].

References


[1] Bastian M., Heymann S., Jacomy M. (2009). Gephi: an open source software for exploring and manipulating networks. International AAAI Conference on Weblogs and Social Media.

[2] Network mapping, Moldova Early Parliamentary Elections July 2021, Monitoring of Social Media – Preliminary Findings. Available here:

https://memo98.sk/article/moldovan-social-media-reflected-a-division-in-society

https://memo98.sk/uploads/content_galleries/source/memo/moldova/2021/preliminary-findings-on-the-monitoring-of-parliamentary-elections-2021-on-social-media.pdf


Categories
General

PRACE Summer of HPC

PRACE Summer of HPC

Since 2013, PRACE has been enabling students from Europe to take part in summer internships at European HPCs through the Summer of HPC program. SoHPC will be held online this year, but students will be able to come to some HPC centers and attend the program in person.

PRACE - Partnership for Advanced Computing in Europe aims to inspire and encourage a new generation of software engineers, system administrators and HPC users from a variety of disciplines, support new talent and keep Europe at the forefront of supercomputing. During the summer internship, master's degree students participate in work on specific projects under the guidance of experts from HPC centers.

The program begins with a several-day introductory online training, where participants learn more about HPC and get to know the entire team. In the coming weeks, they are working on individual projects, the results of which will be summarized in a short report and at the same time shown in the form of a video or presentation during the final mini-conference. The organizers also appreciate if students share their experiences on the Summer of HPC blog or through social media during the program. In the end, the best projects are awarded in the Best Visualization or Best Project categories.

Registration is open until April 12, 2022. All interesting project topics prepared by HPC experts this year can be found HERE.


Participants who will eventually participate in the program will be selected by a committee, which will also allocate a project based on their interest. One participant can choose 3 projects he would like to work on. Applicants can be from different disciplines, no previous experience with HPC is required - all you need is a desire to learn new things in the field of supercomputing!

PRACE Summer of HPCNCC for HPC at the Hack Košice 2022 19 May - On April 23-24, 2022, another year of the Hack Košice 2022 hackathon took a place in Košice. The National Competence Centre for HPC has brought its own challenge for participants: the Confidential Machine Learning Challenge.
Workshop: Cloud services for HPC users 9 May - A twinning workshop was organized on April 19th, 2022 with the aim of exchanging best practices and approaches to provide HPC cloud services to users from academia and industry. The workshop took place in Smolenice, Slovakia.
Twinning collaboration between the Slovenian and Slovak NCCs 25 Apr - Slovak NCC started a partnership with its Slovenian partner. It mainly concerns training activities; both NCCs will prepare a series of courses for attendees from both countries.
Categories
General

Registration is open: QMC Hands-on Summer Workshop

Registration is open: QMC Hands-on Summer Workshop

We are pleased to announce that the QMC Hands-on Summer Workshop will be held in Slovakia from 20-23 June 2022. Workshop will be organised by TREX project, National Competence Centre for HPC (NCC for HPC), Slovak Academy of Sciences (SAS) and the Institute of Physics SAS.

The workshop will take place in person in the manor house Mojmírovce in Slovakia and participants will have the opportunity to gain a comprehensive theoretical overview and practical experience with quantum Monte Carlo methods and their molecular (Quantum Package and CHAMP codes) and periodic systems (TurboRVB). Lectures and trainings will be led by experts who are part of the European Center of Excellence TREX:

Main goals:

 • Provide participants a general overview of QMC foundations and their adaptation to simulations of molecular and periodic systems.
 • Provide an overview of the hot current topics in molecular, crystalline and low-dimensional systems. 
 • Provide hands-on experience with practical QMC simulations based on CHAMP and TurboRVB simulation codes.

Registration

More information about the QMC Hands-on Summer WorkshopNCC for HPC at the Hack Košice 2022 19 May - On April 23-24, 2022, another year of the Hack Košice 2022 hackathon took a place in Košice. The National Competence Centre for HPC has brought its own challenge for participants: the Confidential Machine Learning Challenge.
Workshop: Cloud services for HPC users 9 May - A twinning workshop was organized on April 19th, 2022 with the aim of exchanging best practices and approaches to provide HPC cloud services to users from academia and industry. The workshop took place in Smolenice, Slovakia.
Twinning collaboration between the Slovenian and Slovak NCCs 25 Apr - Slovak NCC started a partnership with its Slovenian partner. It mainly concerns training activities; both NCCs will prepare a series of courses for attendees from both countries.
Categories
General

The International Day of Women and Girls in Science

The International Day of Women and Girls in Science

The International Day of Women and Girls in Science (February 11) seeks to promote equal opportunities for women and girls and their participation in science. Today we aim to advocate for creating conditions (working, social, …) that would allow women to pursue a career in science, particularly in STEM areas (science, technology, engineering, mathematics).

To mark the occasion we asked Dr. Céline Merletan outstanding young scientist, to tell us more about her inspiration and career path. Dr. Merlet works as a CNRS researcher in the CIRIMAT laboratory at Université Toulouse III - Paul Sabatier working on developing multi-scale models to describe energy storage materials. She received the PRACE Ada Lovelace Award for HPC1 in 2021 for her outstanding impact on HPC in Europe. Not only has Dr Merlet decisively advanced the investigation of supercapacitors with numerous innovations; she is also active in “Femmes & Sciences" an association that promotes women in science and technology.

 • When / How did you know that you wanted to be a scientist?
  When I was a teenager, I wanted to be a vet. I started the studies to become one but realised that I was more attracted by other areas of science: chemistry and computer science. So I changed field by joining a chemistry engineering school in Paris (Chimie ParisTech).
 • Who or what inspired you to pursue studies in the STEM areas?
  During my three years at the chemistry engineering school, we had the opportunity to conduct research projects in labs. I spent three weeks in the group of Prof. Mathieu Salanne at Sorbonne Université and realised that molecular simulations is what I wanted to do. I was simulating molten salts for applications in the energy field (salts like NaCl, i.e. kitchen table salt, liquid at high temperatures). Using computer science to study phenomena relevant for understanding and improving materials / devices was so enjoyable that I decided to continue in that direction.
 • Did your family, friends and teachers support you in your decision to study STEM subjects?
  My family was very supportive and I have the feeling this would have been the case for any topic. My parents wanted us to be able to do what we like. My teachers were also supportive. I was a bit worried when changing from biology to chemistry as I had imagined myself for a long time as a vet, so the discussions with my teachers really helped at this point.
 • What is the subject of your research in present? (very briefly, perhaps with an image?)
  My research focuses mainly on solid-liquid interfaces in electrochemical systems, usually for energy storage systems such as batteries (used in laptops, smartphones, etc...) and supercapacitors (high power devices used in start-stop systems and for regenerative energy braking among other applications). I use computer simulations to study phenomena happening at the molecular scales in pores of nanometer size, i.e. holes of around a billionth of a meter. The joined image, extracted from a computer simulation, illustrates solvent molecules and ions (charged molecules), in green/blue/red in these pores of the porous carbon materials, in black.
 • What would be your message to girls, who would like to pursue their interest in STEM subjects, but hesitate to enter a field, where women are significantly underrepresented? (or something along this line…)
  If women are underrepresented in some STEM subjects, this is unfortunately due to societal bias but not at all to competence or skills. Everyone should be able to do what they like without worrying about gender considerations.
Dr. Céline Merlet
Photo by: Françoise Viala (IPBS-Toulouse/CNRS-UT3)
Source: Dr. Merlet

1 PRACE Ada Lovelace Award  is annually awarded by  PRACE  to a female scientist who makes an outstanding contribution to and impact on HPC in Europe and the world, and serves as a role model for women who are at the start of their scientific careers. The award is named after the Countess of Lovelace, a British mathematician who lived in the 19th century and among else worked with Charles Babbage on the Machine they called the Analytical Engine – one of the first precursors of computers. Many historians regard Ada Lovelace’s contribution to this mechanical calculator as the very first algorithm – and herself as the first person to be rightly called a programmer.

NCC for HPC at the Hack Košice 2022 19 May - On April 23-24, 2022, another year of the Hack Košice 2022 hackathon took a place in Košice. The National Competence Centre for HPC has brought its own challenge for participants: the Confidential Machine Learning Challenge.
Workshop: Cloud services for HPC users 9 May - A twinning workshop was organized on April 19th, 2022 with the aim of exchanging best practices and approaches to provide HPC cloud services to users from academia and industry. The workshop took place in Smolenice, Slovakia.
Twinning collaboration between the Slovenian and Slovak NCCs 25 Apr - Slovak NCC started a partnership with its Slovenian partner. It mainly concerns training activities; both NCCs will prepare a series of courses for attendees from both countries.
Categories
General

Explore the world of Ubiquitous Cybersecurity at Qubit Conference Prague 2022 Qubit Conference Prague 2022

Explore the world of Ubiquitous Cybersecurity at Qubit Conference Prague 2022 Qubit Conference Prague 2022

Date: May 25 - 26, 2022
Venue: Hotel OREA Pyramída, Prague, Czech Republic
Registration

The 9th annual cybersecurity community event Qubit Conference Prague 2022 offers its delegates excellent speakers, leading key cyber topics, keynotes, case studies, educational sessions, panel discussions and popular networking events. Two full days of top cybersecurity community event, providing both in-person and virtual experiences, are designed to give you a mix of opportunities for learning, networking, and collaboration.

Qubit Conference Prague is a cybersecurity community event connecting the East and West. Over the past years, Qubit Conference has grown to be a leading cybersecurity event in CEE region, bringing the latest cybersecurity news and knowledge to the community of cyber professionals. Following the previous eight years of success, the conference is expanding further and is bringing the conference back to Prague. Being held again in the “Rooftop of Europe” and Bohemian capital on May 25 – 26, community partners and cyber professionals from all over the world gather for two full days of engaging and inspiring educational sessions brought by some of the brightest minds in the cyber space.

Qubit Conference Prague 2022 is a unique way to meet the best and the brightest minds in the information security fields across multiple industries, and all carrier levels.

What you can expect:

 • 220+ C-level managers, experts & practitioners at a unique cyber community event
 • Excellent speakers and educational sessions
 • Popular networking events, VIP receptions and exclusive meeting opportunities
 • Pre-conference hands-on trainings

Qubit’s mission is to bring together and build a community of knowledge and information sharing for the industry’s experts and professionals through networking & education events. That is the reason why Qubit Conference aims to create space for the community of cybersecurity professionals to join in on inspiring, highly professional technical and strategical presentations and educational sessions, enjoy trainings with professional approach and experience friendly community atmosphere surrounded by key decision makers and experts in the field of cybersecurity.

Attending Qubit Conference Prague 2022 is an excellent opportunity to educate yourself, promote your company and meet new partners and fellow colleagues from the cybersec market. Connect with the event today and explore the latest innovations and ideas that are carving tomorrow‘s industry landscape.

Thanks to the media cooperation of the National Competence Center for HPC and the Qubit Conference, you can now use the 10% discount code: QP22EUROCC10.

JOIN QUBIT CONFERENCE PRAGUE 2022!NCC for HPC at the Hack Košice 2022 19 May - On April 23-24, 2022, another year of the Hack Košice 2022 hackathon took a place in Košice. The National Competence Centre for HPC has brought its own challenge for participants: the Confidential Machine Learning Challenge.
Workshop: Cloud services for HPC users 9 May - A twinning workshop was organized on April 19th, 2022 with the aim of exchanging best practices and approaches to provide HPC cloud services to users from academia and industry. The workshop took place in Smolenice, Slovakia.
Twinning collaboration between the Slovenian and Slovak NCCs 25 Apr - Slovak NCC started a partnership with its Slovenian partner. It mainly concerns training activities; both NCCs will prepare a series of courses for attendees from both countries.
Categories
General

SAVE THE DATE: QMC Hands-on Summer Workshop

SAVE THE DATE: QMC Hands-on Summer Workshop

We are pleased to announce that the QMC Hands-on Summer Workshop will be held in Slovakia from 20-23 June 2022. Workshop will be organised by TREX project, National Competence Centre for HPC (NCC for HPC), Slovak Academy of Sciences (SAS) and the Institute of Physics SAS.

The workshop will take place in person in Slovakia and participants will have the opportunity to gain a comprehensive theoretical overview and practical experience with quantum Monte Carlo methods and their molecular (Quantum Package and CHAMP codes) and periodic systems (TurboRVB). The lectures and trainings will be led by experts who are part of the European Center of Excellence TREX.

Main goals:

 • Provide participants a general overview of QMC foundations and their adaptation to simulations of molecular and periodic systems.
 • Provide an overview of the hot current topics in molecular, crystalline and low-dimensional systems. 
 • Provide hands-on experience with practical QMC simulations based on CHAMP and TurboRVB simulation codes.

Registration will be open soon!

More information about the QMC Hands-on Summer WorkshopNCC for HPC at the Hack Košice 2022 19 May - On April 23-24, 2022, another year of the Hack Košice 2022 hackathon took a place in Košice. The National Competence Centre for HPC has brought its own challenge for participants: the Confidential Machine Learning Challenge.
Workshop: Cloud services for HPC users 9 May - A twinning workshop was organized on April 19th, 2022 with the aim of exchanging best practices and approaches to provide HPC cloud services to users from academia and industry. The workshop took place in Smolenice, Slovakia.
Twinning collaboration between the Slovenian and Slovak NCCs 25 Apr - Slovak NCC started a partnership with its Slovenian partner. It mainly concerns training activities; both NCCs will prepare a series of courses for attendees from both countries.
Categories
General

Supercomputers (not only) in science

Supercomputers (not only) in science

We continue into the summer semester with a series of lectures on how scientists use supercomputers in their research. The National Competence Centre for HPC in cooperation with the Computing Centre and the Computer Museum of the Centre of Operations of the Slovak Academy of Sciences, organizes a series of popularization lectures on the use of supercomputers in various scientific disciplines. We will welcome a number of speakers not only from the Slovak Academy of Sciences, but also from Slovak universities and other institutions.

Part of the lectures is planned as a sequence focusing on the applications of Machine Learning (ML) and Artificial Intelligence (AI). Come and listen to Slovak experts and take the opportunity to discuss with them in an informal atmosphere!

We would like to invite scientists, students and also the general public - all those who are interested in the topic of supercomputing. Research and development relying on high-performance calculations has multidisciplinary character and the knowledge of the basic modeling and simulation methods, programming languages and operating systems can be of a great advantage. This semester we will first look at the quantum Monte Carlo methods, considered very promising for utilizing the next generation exascale supercomputers. We will learn about the important role the high performance computers play in weather forecasting. Subsequently, we will focus on machine learning and artificial intelligence topic with lectures covering the basics as well as specific applications.

We plan to organize the lectures in a hybrid mode so it is possible to attend them in person. However, due to the unpredictable pandemic situation and constantly changing rules for mass events, we will inform you about the lecture format via our website and social networks approximately one week before each individual event.

You may look forward to the following lectures and speakers - and we look forward to see you!

Registration

Facebook COO SAS

YouTube COO SASNCC for HPC at the Hack Košice 2022 19 May - On April 23-24, 2022, another year of the Hack Košice 2022 hackathon took a place in Košice. The National Competence Centre for HPC has brought its own challenge for participants: the Confidential Machine Learning Challenge.
Workshop: Cloud services for HPC users 9 May - A twinning workshop was organized on April 19th, 2022 with the aim of exchanging best practices and approaches to provide HPC cloud services to users from academia and industry. The workshop took place in Smolenice, Slovakia.
Twinning collaboration between the Slovenian and Slovak NCCs 25 Apr - Slovak NCC started a partnership with its Slovenian partner. It mainly concerns training activities; both NCCs will prepare a series of courses for attendees from both countries.