Success Stories

Anomaly Detection in Time Series Data: Gambling prevention using Deep Learning 28 Jul - Prevencia gamblingu u hráčov online kasín je výzvou, so zjavne pozitívnym dopadom nielen na bežný život hráčov, ale aj na prevádzkovateľov kasín, ktorých úmyslom je sprostredkovať zodpovedné hranie.
Measurement of microcapsule structural parameters using artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) 30 Jun - The main aim of collaboration between the National Competence Centre for HPC (NCC HPC) and the Institute of Polymers of SAV (IP SAV) was design and implementation of a pilot software solution for automatic processing of polymer microcapsules images using artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) approach. The microcapsules consist of semi-permeable polymeric membrane which was developed at the IP SAV.
Use case: Transfer and optimization of CFD calculations workflow in HPC environment 15 May - Spoločnosť Shark Aero navrhuje a vyrába ultraľahké športové lietadlá s dvojmiestnym tandemovým kokpitom. Na vývoj dizajnu používajú populárny open-source softvérový balík openFOAM [1], konkrétne CFD simulácie (Computational Fluid Dynamics), využívajú metódu konečných prvkov (Finite elements method - FEM). Po vytvorení modelu pomocou softvéru Computer-Aided Design (CAD) sa model rozdelí na samostatné bunky, tzv. sieť (angl. mesh). Presnosť simulácie silne závisí od hustoty siete, pričom výpočtové a pamäťové požiadavky stúpajú s treťou mocninou počtu jej vrcholov. Pre niektoré simulácie môžu byť výpočtové nároky naozaj limitujúcim faktorom, ak používateľ pracuje s bežne dostupnou výpočtovou technikou. Pokúsili sme sa preto preniesť pracovný tok simulácie do High-Performance Computing (HPC) prostredia s osobitným zameraním na preskúmanie efektívnosti paralelizácie výpočtových úloh pre daný typ modelu.
MEMO98 12 Apr - MEMO98 is a non-profit non-government organisation that has been monitoring the media in context of elections and other events for more than 20 years, and has carried out its activities in more than 50 countries. Recently, the organisation has also been dealing with the impact of social media on the integrity of electoral processes.