Kategórie
General

Phidias – Final Impact Webinar

We bring to your attention an online webinar focused on the results achieved by the Phidias HPC initiative in the field of high performance computing. The event, which will take place on July 12 from 2:30 p.m. to 4:30 p.m. is intended for professionals engaged in Earth observation, marine and satellite data, as well as for researchers and developers in the field of HPC.

Phidias – Final Impact Webinar

We bring to your attention an online webinar focused on the results achieved by the Phidias HPC initiative in the field of high performance computing. The event, which will take place on July 12 from 2:30 p.m. to 4:30 p.m. is intended for professionals engaged in Earth observation, marine and satellite data, as well as for researchers and developers in the field of HPC.

The project addresses the development and concrete realization of a set of High-Performance Computing (HPC) based interdisciplinary services and tools to exploit large satellite datasets of public European interest provided by:

  • Satellite observation of Earth
  • FAIR access to processed datasets
  • Value-added services through large data storage capability and high-bandwidth network across Europe

This Webinar aims at presenting the tangible outputs achieved by the Phidias HPC initiative at service of the European HPC and Research community, including main features, concrete impact and prospective advantages for Research & HPC ecosphere, mostly in conjunction with the 4 key pillars of the project:

  • Building a prototype for earth scientific data.
  • Enabling Open Access to HPC Services.
  • Strengthening FAIRisation.
  • Creating a framework combining computing, dissemination and archiving resources.

The Webinar will feature representatives of the entire Consortium with the specific goal to provide an exhaustive overview of the main advancements of the three Use Cases impacting the Satellite Data, Marine and Ocean data, Earth Observation research communities and to share the most meaningful and innovative lessons learned.

Agenda will be available soon!

More information

Registration

New HPC Ambassador: Union of Clusters of Slovakia 30 May - Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska S radosťou oznamujeme, že Národné kompetenčné centrum pre HPC uzavrelo nové partnerstvo s Úniou klastrov Slovenska (ÚKS) v rámci HPC Ambassador programu . Tento významný krok posilní naše spoločné úsilie v podpore inovácií a adopcii vysokovýkonných počítačových technológií medzi klastrami a ich členmi z rôznych sektorov, s ddôrazom na malé a stredné podniky na Slovensku.
NCC Slovensko & NCC Poľsko: ORCA Hands-on Workshop 23 May - V dňoch 21. a 22. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnil ORCA hands-on workshop. Tento dvojdňový workshop, organizovaný národnými kompetenčnými centrami pre HPC zo Slovenska a Poľska bol zameraný na softvérový kvantovo-chemický balík ORCA. Účastníci sa oboznámili so základmi a vybranými pokročilými technikami práce s ORCA, pričom veľkú časť tvorili najmä praktické cvičenia.
MaX school: materials and molecular modelling with QUANTUM ESPRESSO 20 May - Dávame vám do pozornosti online školu organizovanú MaX CoE v spolupráci s Národnými kompetenčnými centrami pre vysokovýkonné počítanie z Česka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Poľska a Maďarska. Podujatie bude prebiehať v dňoch 19. - 21. jún 2024.