Kategórie
General

Webinar: Supercomputing Services for Enterprises

The webinar "Supercomputing services for Enterprises" was organized by the American Chamber of Commerce (AmCham Slovakia). The event took place online on July 7, 2022. What services can supercomputers provide for SMEs, large enterprises, or the public sector? During the webinar ""Supercomputing services for Enterprises" speakers explained not only who can use high-performance computing services, but also how to access them.

Webinar: Supercomputing Services for Enterprises

The webinar "Supercomputing services for Enterprises" was organized by the American Chamber of Commerce  (AmCham Slovakia). The event took place online on July 7, 2022. What services can supercomputers provide for SMEs, large enterprises, or the public sector? The webinar ""Supercomputing services for Enterprises" was dedicated to these questions. Speakers during the webinar explained not only who can use high-performance computing services, but also how to access them.

Today, supercomputing enables industrial sectors to become more innovative, productive and shift business to a higher level. The advantages of using HPC start with a more precise design of complex work pieces, continue with speeding-up the time-to-market, and conclude with the cost-saving of materials and time savings which could be spent for further R&D.

HPC services are now available to Slovak SMEs and industry at the National competence centre for HPC. Slovak National Supercomputing Centre National Supercomputing Center - NSCC and National competence centre for HPC.

  • Lucia Demovičová – National Competence Centre for HPC
  • Lukáš Demovič – National Supercomputing Centre
  • Michal Číž – Ministry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic

Currently, the Ministry of Investments, Regional Development and Informatization of SR is realizing a project aimed at the creation of a sustainable ecosystem of high performance computing, which will operate the supercomputer for the Slovak National Supercomputing Centre. The existence of such an ecosystem will benefit Slovakia’s innovation potential and increase cooperation between the public sector, private sector and research and academia.

The National Competence Center for HPC carries out a survey of competences and needs in the field of high-performance computing and the use of HPC+ solutions. Entrepreneurs, public and academic institutions can participate in the nationwide survey.


Survey

EuroCC Supercomputing Accelerator webinar: Explainable AI 30 Nov - EuroCC Slovakia has joined the #EuroCC Supercomputing Accelerator. The Supercomputing accelerator is a one-stop shop for adopting supercomputing to your advantage and save money. Join us for our webinar, which will be on the topic of: Explainable #AI
NCC and CoE Collaboration: BioExcel Workshop on GROMACS and HADDOCK 24 Oct - V dňoch 18. a 19. októbra 2023 sa v Bratislave konal workshop zameraný na prácu so softvérovými nástrojmi GROMACS a HADDOCK. Workshop bol výsledkom spolupráce kompetenčných centier na Slovensku, v Rakúsku, Českej republike a Maďarsku s centrom excelentnosti BioExcel. Tím BioExcel CoE vyvíja obe aplikácie a tak mohli skúsení lektori nielen ukázať bežné simulácie a modelovanie, ale aj odpovedať na špecifické otázky účastníkov.
Až 43% kybernetických útokov je zameraných  na malé a stredné podniky 23 Oct - V minulom roku až 40 % malých podnikov oznámilo stratu údajov v dôsledku kybernetického útoku, čo spôsobilo ich značné narušenie fungovania, finančné straty, poškodenie dobrého mena a odliv zákazníkov z dôvodu obáv o bezpečnosť a ochranu ich osobných dát.