Services

Our Services

The NCC team will assist your company in the adpotion of HPC solutions in research, development or industrial process, train your employees and facilitate access to computational resources. We offer free of charge consultations and „test before invest“ services. We also offer collaboration on specific projects with NCC experts – get in touch now!

Machine learning / ML
Artificial intelligence / AI

Process automation,
and data analysis
using neural networks.

Big data processing high
performance data analytics

Processing and analysis of large volumes
of data, high performance data
analytics.

Engineering,
Multiphysics simulations

Computationally demanding simulations
and modelling,
e.g. prototypes.

Mapping
the HPC Environment

Based on the mapping of the HPC ecosystem in Slovakia
we facilitate collaboration between HPC users and experts spanning academia, private sector and public administration.

Access
to resources

Access to computation and
software tools. Collaboration on pilot and PoC projects, testing scalability and efficiency of solutions.

IT courses,
lectures

Interesting courses with experienced trainers.
Registration on itkurzy.sav.sk
Information about European HPC events and training can be found on the EuroCC portal.

Collaborations

CODIUM

Akcelerovaný modul HPC systému Devana nám umožnil otestovať viaceré prístupy riešenia prevencie patologického hrania online hazardných hier. Výkonné GPGPU akcelerátory sa uplatnili pri trénovaní a fine-tuningu zložitých AI modelov.

SHARK.AERO

HPC systém sme využili na CFD (výpočtová dynamika tekutín) simulácie rovnomerného prúdenia v 3D okolo čiastočného modelu lietadla pri rôznych rýchlostiach a uhloch nábehu. Vďaka HPC sme boli schopní spustiť viacero simulácií súčasne. Prístup k vysokovýkonnej infraštruktúre nám umožnil pracovať na väčšej sieti, čo bolo pre nás veľkým prínosom nakoľko náš lokálny počítač mal obmedzenú pamäť.

NETTLE.AI

Superpočítač Devana využívame pri trénovaní jazykových modelov, ktoré nám pomáhajú s extrakciou kľúčových entít v texte. To nám pomáha vytvárať chatbot a voicebot aplikácie s novou úrovňou user experience.

SKYMOVE

Vďaka výnimočným vlastnostiam nového superpočítača sme mali možnosť otestovať výpočtové procesy pre klasifikáciu priestorových údajov a dokázali sme identifikovať procesy, ktoré povedú k efektívnejšej práci a lepším výsledkom po dobu najbližších rokov. Vidíme veľký potenciál aj pri úlohách, ktoré sú spojené s umelou inteligenciou.

MicroStep-MIS

MicroStep-MIS has been working successfully in the field of environmental monitoring for 27 years. They collaborated with NCC for HPC on the project Estimation of computational capacities for large domains in numerical weather modeling using the Weather Research and Forecasting Model (WRF).

MultiplexDX

MultiplexDX is one of the most innovative biotech corporations, created to bring revolutionary technologies to the market of personalized molecular diagnostics. NCC for HPC supported projects:

SARS2 and flu diagnostics:

Vďaka NCC a databáze GISAID sme boli schopní spracovať viac ako 400 000 sekvencií SARS2 a viac ako 100 000 sekvencií týkajucich sa chrípky. NCC nám taktiež pomohlo s inštaláciou bioinformatikcých nástrojov potrebných na prípravu dátových pokladov pre diagnostické sety na indetifikáciu SARS2 a chrípky.

Optimization of sequencing data preparation:

S využitím výpočtových zdrojov NCC sme analyzovali rôzne laboratórne sety určené na prípravu sekvenačných knižníc a optimalizovali parametre bioinformatických nástrojov určených na spracovanie RNA-seq dát z rakovinových tkanív.

GEODETICCA VISION

GEODETICCA VISION is a state of the art geoinformatics company focused on developing products and services for evidence-based decision making. Founded in 2008 has more than 13 years of experience in the field of geospatial imagery collection, processing and analysis as well as WebGIS applications development. We aerially mapped entire Slovakia and produced products as RGB and NIR orthophotos, DSM and DTM. Consequently, we developed and deployed www.geodatastore.sk to support business with mentioned products.

V rámci našej spolupráce sme mali možnosť využiť výpočtový výkon superpočítača Devana, ktorý nám poskytol neoceniteľnú pomoc pri zdokonaľovaní našej technológie automatického generovania topologicky čistých objektov z leteckých a satelitných snímkov Zeme. Vďaka vysokému výkonu Devany sme boli schopní v krátkom čase dosiahnuť významné zlepšenie v presnosti našich algoritmov. Kľúčovou časťou našej spolupráce bolo trénovanie umelej inteligencie na detekciu, klasifikáciu a následnú vektorizáciu objektov, pričom nám Devana umožnila v rýchlom čase nájsť optimálne parametre pre náš algoritmus. Táto spolupráca nám otvorila nové možnosti pre ďalší výskum a rozvoj v oblasti geopriestorových dát, čo v konečnom dôsledku prispelo k rozšíreniu našich služieb a zvýšeniu spokojnosti našich klientov.

Anomaly Detection in Time Series Data: Gambling prevention using Deep Learning 28 Jul - Prevencia gamblingu u hráčov online kasín je výzvou, so zjavne pozitívnym dopadom nielen na bežný život hráčov, ale aj na prevádzkovateľov kasín, ktorých úmyslom je sprostredkovať zodpovedné hranie.
Measurement of microcapsule structural parameters using artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) 30 Jun - The main aim of collaboration between the National Competence Centre for HPC (NCC HPC) and the Institute of Polymers of SAV (IP SAV) was design and implementation of a pilot software solution for automatic processing of polymer microcapsules images using artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) approach. The microcapsules consist of semi-permeable polymeric membrane which was developed at the IP SAV.
Use case: Transfer and optimization of CFD calculations workflow in HPC environment 15 May - Spoločnosť Shark Aero navrhuje a vyrába ultraľahké športové lietadlá s dvojmiestnym tandemovým kokpitom. Na vývoj dizajnu používajú populárny open-source softvérový balík openFOAM [1], konkrétne CFD simulácie (Computational Fluid Dynamics), využívajú metódu konečných prvkov (Finite elements method - FEM). Po vytvorení modelu pomocou softvéru Computer-Aided Design (CAD) sa model rozdelí na samostatné bunky, tzv. sieť (angl. mesh). Presnosť simulácie silne závisí od hustoty siete, pričom výpočtové a pamäťové požiadavky stúpajú s treťou mocninou počtu jej vrcholov. Pre niektoré simulácie môžu byť výpočtové nároky naozaj limitujúcim faktorom, ak používateľ pracuje s bežne dostupnou výpočtovou technikou. Pokúsili sme sa preto preniesť pracovný tok simulácie do High-Performance Computing (HPC) prostredia s osobitným zameraním na preskúmanie efektívnosti paralelizácie výpočtových úloh pre daný typ modelu.
MEMO98 12 Apr - MEMO98 is a non-profit non-government organisation that has been monitoring the media in context of elections and other events for more than 20 years, and has carried out its activities in more than 50 countries. Recently, the organisation has also been dealing with the impact of social media on the integrity of electoral processes.