Služby

Naše služby

NCC je „one stop shop“ pre nasadenie vysokovýkonného počítania vo vašom výskume, vývoji alebo výrobnom procese. Vyškolíme vašich pracovníkov a sprostredkujeme prístup k výpočtovým prostriedkom, radi poskytneme konzultácie a poradenstvo v rámci našich bezplatných „test before invest“ služieb. Ponúkame aj spoluprácu na projektoch s našimi odborníkmi – neváhajte nás kontaktovať!

Machine learning / ML
Artificial intelligence / AI

Automatizácia procesov,
vyhodnotenie dát
s využitím neuronových sietí.

Big data processing high
performance data analytics

Spracovanie a analýza veľkých objemov
dát, nástroje vysokovýkonnej dátovej
analytiky.

Engineering,
Multiphysics simulations

Výpočtovo náročné simulácie
a modelovanie,
napr. prototypov.

Mapovanie
HPC prostredia

Na základe mapovania HPC prostredia na
Slovensku prepájame poskytovateľov a spotrebiteľov HPC riešení a sprostredkujeme parterstvá medzi akademickým, štátnym a súkromným sektorom na národnej úrovni.

Poskytovanie
strojového času

Prístup k výpočtovým kapacitám a
softvérovým nástrojom na vysokovýkonných výpočtových systémoch. Testovanie pilotných riešení, overenie výpočtovej efektívnosti a škálovateľnosti.

Školenia,
prednášky

Zaujímavé online kurzy so skúsenými
lektormi, napr. séria Python pre HPC. Registrácia na itkurzy.sav.sk
Informácie o európskych HPC podujatiach a vzdelávacích aktivitách nájdete na portáli EuroCC.

Doterajšie spolupráce

MicroStep-MIS

Spoločnosť MicroStep-MIS úspešne pôsobí v oblasti enviromentálneho monitoringu už 27 rokov. S NCC pre HPC spolupracovali na projekte Odhad výpočtových kapacít pre veľké domény v numerickom modelovaní počasia pomocou WRF (Weather Research and Forecasting Model).

MultiplexDX

Firma MultiplexDX vyvíja inovatívne biotechnologické postupy pre aplikácie v diagnostických testoch novej generácie. Na Slovensku je najznámejší ich Covid-19 PCR test. Sme veľmi radi, že sme mohli podporiť projekty:

Diagnostika SARS2 a chrípky:

“Vďaka NCC a databáze GISAID sme boli schopní spracovať viac ako 400 000 sekvencií SARS2 a viac ako 100 000 sekvencií týkajucich sa chrípky. NCC nám taktiež pomohlo s inštaláciou bioinformatikcých nástrojov potrebných na prípravu dátových pokladov pre diagnostické sety na indetifikáciu SARS2 a chrípky.”

Optimalizácia prípravy sekvenačných dát:

“S využitím výpočtových zdrojov NCC sme analyzovali rôzne laboratórne sety určené na prípravu sekvenačných knižníc a optimalizovali parametre bioinformatických nástrojov určených na spracovanie RNA-seq dát z rakovinových tkanív.”

GEODETICCA VISION

GEODETICCA VISION je state-of-the-art geoinformatická spoločnosť zameraná na rozvíjanie produktov a služieb umožňujúcich rozhodovanie založené na dátach a dôkazoch. Spoločnosť bola založená v roku 2008 a má viac ako 13 rokov skúseností v oblasti zberu, spracovania a analýzy geopriestorových snímok a vývoja WebGIS aplikácií. Vďaka leteckému mapovaniu Slovenska sme vytvorili produkty ako RGB a NIRortofotomapy, DSM a DTM, ktoré sú k dispozícii na www.geodatastore.sk.

“V začiatkoch našej spolupráce za najväčší prínos považujem proaktívny prístup a možnosť diskutovať naše potreby a požiadavky so špecialistami na HPC.”

MEMO98 12 apr - MEMO 98 je nezisková mimovládna organizácia, ktorá sa viac ako 20 rokov zaoberá monitorovaním médií v kontexte volieb a iných udalostí, pričom svoje aktivity realizovala vo viac ako 50 krajinách. V poslednom čase sa taktiež zaoberá vplyvom sociálnych sietí na integritu volebných procesov.