O nás

Vysokovýkonné výpočty

High performance computing (HPC) alebo vysokovýkonné počítanie (VVP) znamená využívanie (super)počítačov a počítačových klastrov na riešenie numericky alebo dátovo náročných úloh z rôznych odvetví vedy a techniky.

Príkladom sú aplikácie v medicíne (genetika, „in silico“ dizajn liečiv, …), vo fyzike (meteorologické a klimatické modely, jadrová a časticová fyzika, …), v chémii (vlastnosti atómov a molekúl, korelácia medzi štruktúrou a reaktivitou, ….), ale aj v ekonomike (risk investícii, rast akcií, …) a v mnohých ďalších odvetviach.

Národné kompetenčné centrum

Klienti Národného kompetenčného centra (National Competence Center, NCC) získajú prístup k informáciám získaných mapovaním poskytovateľov a spotrebiteľov HPC riešení na Slovensku, bude im poskytnutý strojový čas a softvérové nástroje HPC Lab-u. Tím expertov NCC poskytne konzultácie o možnostiach nasadenia HPC technológií, poprípade navrhne a bude nápomocný pri implementácii pilotných alebo migrácii existujúcich riešení. Radi taktiež sprostredkujeme partnerstvá medzi akademickou sférou, štátnym a privátnym sektorom, prípadne nasmerujeme klientov na zahraničné kompetenčné centrá.

Všetky naše služby sú poskytované
BEZPLATNE. prostredníctvom „efektívnej spolupráce“ v súlade s nariadeniami EÚ.

EuroCC a Castiel

Národné kompetenčné centrum je súčasťou projektu EuroCC, ktorý je tvorený sieťou 33 národných kompetenčných centier pre HPC v Európe. Projekt CASTIEL koordinuje ich aktivity, podporuje vznik „twiningových“ partnerstiev a pracovných skupín zameraných na riešenie spoločných problémov.