Spolupráca

Úspešné projekty

Slovenské Národné kompetenčné centrum pre HPC realizovalo viacero spoluprác so slovenskými podnikmi, od jednoduchého poskytnutia prístupu k výpočovým prostriedkom až po komplexné projekty.

CODIUM

Akcelerovaný modul HPC systému Devana nám umožnil otestovať viaceré prístupy riešenia prevencie patologického hrania online hazardných hier. Výkonné GPGPU akcelerátory sa uplatnili pri trénovaní a fine-tuningu zložitých AI modelov.

SHARK.AERO

HPC systém sme využili na CFD (výpočtová dynamika tekutín) simulácie rovnomerného prúdenia v 3D okolo čiastočného modelu lietadla pri rôznych rýchlostiach a uhloch nábehu. Vďaka HPC sme boli schopní spustiť viacero simulácií súčasne. Prístup k vysokovýkonnej infraštruktúre nám umožnil pracovať na väčšej sieti, čo bolo pre nás veľkým prínosom nakoľko náš lokálny počítač mal obmedzenú pamäť.

NETTLE.AI

Superpočítač Devana využívame pri trénovaní jazykových modelov, ktoré nám pomáhajú s extrakciou kľúčových entít v texte. To nám pomáha vytvárať chatbot a voicebot aplikácie s novou úrovňou user experience.

SKYMOVE

Vďaka výnimočným vlastnostiam nového superpočítača sme mali možnosť otestovať výpočtové procesy pre klasifikáciu priestorových údajov a dokázali sme identifikovať procesy, ktoré povedú k efektívnejšej práci a lepším výsledkom po dobu najbližších rokov. Vidíme veľký potenciál aj pri úlohách, ktoré sú spojené s umelou inteligenciou.

MicroStep-MIS

Spoločnosť MicroStep-MIS úspešne pôsobí v oblasti enviromentálneho monitoringu už 27 rokov. S NCC pre HPC spolupracovali na projekte Odhad výpočtových kapacít pre veľké domény v numerickom modelovaní počasia pomocou WRF (Weather Research and Forecasting Model).

MultiplexDX

Firma MultiplexDX vyvíja inovatívne biotechnologické postupy pre aplikácie v diagnostických testoch novej generácie. Na Slovensku je najznámejší ich Covid-19 PCR test. Sme veľmi radi, že sme mohli podporiť projekty:

Diagnostika SARS2 a chrípky:

Vďaka NCC a databáze GISAID sme boli schopní spracovať viac ako 400 000 sekvencií SARS2 a viac ako 100 000 sekvencií týkajucich sa chrípky. NCC nám taktiež pomohlo s inštaláciou bioinformatikcých nástrojov potrebných na prípravu dátových pokladov pre diagnostické sety na indetifikáciu SARS2 a chrípky.

Optimalizácia prípravy sekvenačných dát:

S využitím výpočtových zdrojov NCC sme analyzovali rôzne laboratórne sety určené na prípravu sekvenačných knižníc a optimalizovali parametre bioinformatických nástrojov určených na spracovanie RNA-seq dát z rakovinových tkanív.

GEODETICCA VISION

GEODETICCA VISION je state-of-the-art geoinformatická spoločnosť zameraná na rozvíjanie produktov a služieb umožňujúcich rozhodovanie založené na dátach a dôkazoch. Spoločnosť bola založená v roku 2008 a má viac ako 13 rokov skúseností v oblasti zberu, spracovania a analýzy geopriestorových snímok a vývoja WebGIS aplikácií. Vďaka leteckému mapovaniu Slovenska sme vytvorili produkty ako RGB a NIRortofotomapy, DSM a DTM, ktoré sú k dispozícii na www.geodatastore.sk.

V rámci našej spolupráce sme mali možnosť využiť výpočtový výkon superpočítača Devana, ktorý nám poskytol neoceniteľnú pomoc pri zdokonaľovaní našej technológie automatického generovania topologicky čistých objektov z leteckých a satelitných snímkov Zeme. Vďaka vysokému výkonu Devany sme boli schopní v krátkom čase dosiahnuť významné zlepšenie v presnosti našich algoritmov. Kľúčovou časťou našej spolupráce bolo trénovanie umelej inteligencie na detekciu, klasifikáciu a následnú vektorizáciu objektov, pričom nám Devana umožnila v rýchlom čase nájsť optimálne parametre pre náš algoritmus. Táto spolupráca nám otvorila nové možnosti pre ďalší výskum a rozvoj v oblasti geopriestorových dát, čo v konečnom dôsledku prispelo k rozšíreniu našich služieb a zvýšeniu spokojnosti našich klientov.