Kariéra

Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied

Centrum spoločných činností SAV je od 1. 5. 2018 organizáciou, ktorá pozostáva z 8 organizačných zložiek:

Výpočtové stredisko, Kongresové centrum Smolenice, Kongresové centrum Academia, Ústredný archív SAV, Technicko-hospodárska správa ÚSV SAV, Encyklopedický ústav, VEDA-vydavateľstvo SAV, Správa účelových zariadení SAV.

Centrum spoločných činností SAV svojou činnosťou plní úlohy podporujúce riešenie vedecko-výskumných projektov Slovenskej akadémie vied.

Adresa spoločnosti

Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava 45
https://csc.sav.sk/

Počet zamestnancov

200 – 249 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba
Ing. Ľubica Kvasňovská
+421 (0)2/3229 3108
eurocc@nscc.sk