Vzdelávanie

Vzdelávanie s NCC

Národné kompetenčné centrum organizuje školenia, prednášky a workshopy (nielen) z oblasti HPC, HPDA, AI a používania aplikácií. Našou snahou je zvyšovať úroveň IT znalostí a kompetencií na Slovensku, podporiť lepšie využívanie softvérových prostriedkov pri riešení vedecko-výskumných úloh a popularizovať nasadenie IT a HPC technológií v malých a stredných podnikoch a priemysle.

Kurzy sú realizované lektormi so skúsenosťami s výukou daných tém v univerzitnom prostredí, aj s praktickými skúsenosťami v súkromných firmách. Vzdelávanie poskytujeme formou online aj osobne v našich prednáškových priestoroch (ak to situácia umožňuje). Používame moderné vzdelávacie metódy ako video záznamy, e-learning, webové platformy na vývoj kódu, prístup k dedikovaným výpočtovým prostriedkom a ďalšie.

Všetky naše služby sú poskytované BEZPLATNE prostredníctvom „efektívnej spolupráce“ v súlade s nariadeniami EÚ.

Školenia, prednášky, konzultácie

Aktuálnu ponuku našich prednášok a školení nájdete tu: ITKurzy. Dátumy aktivít na najbližší semester zverejňujeme každého pol roka. Odoberajte náš newsletter, aby ste o našich aktivitách dozvedeli medzi prvými. Našu ponuku vzdelávacích aktivít stále rozširujeme a s vašou pomocou zvyšujeme aj ich kvalitu. Kontaktujte nás s vašimi návrhmi, požiadavkami a pripomienkami. Dohodnite s nami osobnú konzultáciu, vzdelávanie poskytujeme aj on-demand.

Všetky naše kurzy sú poskytované
BEZPLATNE.

Naši partneri

Národné kompetenčné centrum je súčasťou projektu EuroCC, rôzne vzdelávacie aktivity organizujeme aj v spolupráci s našimi zahraničnými partnermi ako NCC Slovinsko, Česko a ďalšími európskymi krajinami. Zúčastňujeme sa napríklad aj výmenného programu PRACE Summer Of HPC. Usporiadavame hackathon-y, zúčastnujeme sa na výstavách a veľtrhoch.

Spolupracujeme aj s viacerými slovenskými firmami a inštitúciami poskytujúcimi vzdelávanie v oblasti IT. Medzi našich partnerova patria aj: