Prednášky

SÉRIA
Superpočítanie vo vede

Pokračujeme v zimnom semestri! Národné kompetenčné centrum v spolupráci s Výpočtovým strediskom a Múzeom počítačov Centra spoločných činností SAV organizuje sériu prednášok v populárno-náučnom duchu o využití superpočítačov v rôznych vedných disciplínach. Prídite si vypočuť slovenských odborníkov a využite možnosť diskutovať s nimi v neformálnej atmosfére.

Naším cieľom je priblížiť vám možnosti aplikácií vysokovýkonného počítania – využitia superpočítačov – vo vedeckom výskume realizovanom nielen výskumnými tímami Slovenskej Akadémie Vied, slovenských univerzít a to aj v kontexte svetového vývoja. Aj keď ste používateľom komerčných programových balíkov, vedecké výpočty si bezpochyby vyžadujú aj znalosti metód modelovania a simulácií, základov programovania, operačných systémov a architektúry počítačov. Využívanie HCP nástrojov vo vede je skrátka multidisciplinárna problematika a touto sériou prednášok by sme chceli aspoň čiastočne kompenzovať fakt, že sa jej v kurikulách vysokých škôl nevenuje dostatok pozornosti.

Ak by ste mali záujem o prednášku na konkrétnu tému, dajte nám vedieť!

Harmonogram prednášok na zimný semester je v štádiu prípravy a bude zverejnený čoskoro.