Služby

Naše služby

NCC je „one stop shop“ pre nasadenie vysokovýkonného počítania vo vašom výskume, vývoji alebo výrobnom procese. Vyškolíme vašich pracovníkov a sprostredkujeme prístup k výpočtovým prostriedkom, radi poskytneme konzultácie a poradenstvo v rámci našich bezplatných „test before invest“ služieb. Ponúkame aj spoluprácu na projektoch s našimi odborníkmi – neváhajte nás kontaktovať!

Umelá inteligencia, data processing

NCC ponúka bezplatné konzultácie a služby v prípade záujmu pracovať s veľkými dátovými sadami a pri vytváraní modelov a nástrojov na báze umelej inteligencie (AI – artificial intelligence) a strojového učenia (ML – machine learning), od Rozhodovacích stromov po Veľké jazykové modely.

Tu je naša ponuka:

  • Konzultácie o možnostiach vašej myšlienky / plánu na vývoj.
  • Prehľad literatúry / publikácií o existujúcich nástrojoch a riešeniach.
  • Formulovanie stratégií pre váš problém a návrh optimálneho riešenia.
  • Spolupráca s našimi odborníkmi na pilotné a overovacie projekty vrátane spolupráce pri vytváraní modelov, jemného ladenia a testovania.
  • Pomoc pri prenose vášho workflow do prostredia vysokovýkonného počítača (HPC) a nastavení vývojových nástrojov.

Ponúkame skúsenosti získané dlhodobým prevádzkovaním národného HPC systému, pracujeme s nástrojom na kontainerizáciu Singularity, širokou paletou knižníc a nástrojov v jazyku Python (Tensorflow, Pytorch, …). AI workload-y sú spracované efektívne, využívajúc našich 8 akcelerovaných výpočtových uzlov, pričom každý obsahuje 4 akcelerátory Nvidia A100 40GB.