Služby

Naše služby

NCC je „one stop shop“ pre nasadenie vysokovýkonného počítania vo vašom výskume, vývoji alebo výrobnom procese. Vyškolíme vašich pracovníkov a sprostredkujeme prístup k výpočtovým prostriedkom, radi poskytneme konzultácie a poradenstvo v rámci našich bezplatných „test before invest“ služieb. Ponúkame aj spoluprácu na projektoch s našimi odborníkmi – neváhajte nás kontaktovať!

Spolupráca, networking

EuroCC supercomputing akcelerátor:

NCC Slovensko je súčasťou iniciatívy EuroCC supercomputing accelerator. Táto platforma sa zameriava na pomoc start-upom s adopciou HPC technológií naprieč Európou. Spolu s NCC Rakúsko a ďalšími partnermi prinášame technologické riešenia a podporu, ktorá vám pomôže dosiahnuť požadované výsledky vo vašich výpočtových projektoch.

NCC sieť odborníkov a kompetencií:

Sieť expertov partnerských, európskych kompetenčných centier poskytuje výskumníkom a firmám prístup k bohatej databáze skúsených odborníkov. Spájame vás s relevantnými expertmi, aby ste mohli využiť ich vedomosti a skúsenosti pre optimálny priebeh vašich projektov. Viac informácií o aktivitách kompetenčných centier nájdete na stránke eurocc-access.eu

Ambassador program:

Náš Ambassador program vám otvára dvere k synergii kombinovaných služieb. Okrem technickej podpory pri využití HPC služieb  a expertízy nášho NCC centra vám naši partneri v programe Ambassador ponúkajú aj podporu v oblasti biznis plánovania, marketingu a investícií a sú pripravení pomôcť vám s celkovým rozvojom vášho projektu.

Prepájanie na SK expertov:

NCC Slovensko realizovalo prieskum kompetencií v HPC a príbuzných oblastiach na národnej úrovni. Preto vám vieme poradiť a prepojiť vás so slovenskými expertmi. Týmto spôsobom zabezpečujeme, aby ste mohli využiť nielen globálne know-how, ale aj lokálnu expertízu pre konkrétne potreby vášho projektu.

Informácie o príležitostiach podpory prostredníctvom slovenských ECDI (Európske centrum digitálnych inovácií):

Poskytujeme informácie o príležitostiach podpory prostredníctvom slovenských ECDI Hopero a HealthHub, ktoré sú centrami pre inovácie a rozvoj v oblasti informačných technológií a zdravotných technológií. ECDI poskytujú štátnu pomoc de-minimis malým a stredným podnikom, ako aj väčším spoločnostiam.