Spolupráca

Podpora využitia HPC technológií v malých
a stredných podnikoch a priemysle

Hlavným cieľom programu Ambassador je nadviazať obojstranne prínosnú spoluprácu s inovačnými agentúrami, obchodnými komorami a regionálnymi združeniami zastrešujúcimi malé a stredné podniky (MSP) a priemyselné spoločnosti. Narodné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) ponúka široké portfólio služieb v oblasti simulácií, modelovania, AI/ML a analýzy dát. Naše služby zahŕňajú prístup k superpočítačom, technologické poradenstvo a odborné vzdelávanie.

Vstupná konzultácia | Identifikácia potrieb

Analýza štruktúry a potrieb vašich členov, ako aj procesov vo vašom združení. Toto je kľúčový krok na prispôsobenie našej spolupráce vašim jedinečným potrebám.

Identifikácia potenciálnych záujemcov z radov MSP

Pomocou jednoduchej prieskumnej matice a digitálneho auditu identifikujeme potenciálnych záujemcov spomedzi vašich členov, pre ktorých by využitie našich HPC služieb mohlo priniesť reálne benefity.

Workshop šitý na mieru

Pre konkrétnych zaújemcov pripravíme workshop, ktorý bude šitý na mieru ich potrebám a cieľom, pomôžeme im lepšie porozumieť možnostiam implementácie konkrétnych HPC technológií.

Bezplatný open science PoC projekt | resp. komerčné riešenie

Podporujeme otvorený výskum a vývoj poskytovaním našej odbornej podpory a výpočtových zdrojov pre pilotné a proof-of-concept projekty. Ak projekt dosiahne úspech, je možné pokračovať realizáciou komerčného riešenia s pozitívnym dopadom na firmu a jej konkurencieschopnosť na trhu. Prezrite si naše úspešné projekty.

Synergie | Zdieľanie know how | Členstvo v poradnom výbore

Neustále zdieľanie postupov dobrej praxe medzi zúčastnenými subjektmi, ktoré zároveň vytvára vzájomný marketingový potenciál. Navyše máte možnosť zapojiť sa do Poradného výboru pre spoluprácu so súkromným sektorom pri Národnom superpočítačovom centre a tak ovplyvňovať stratégie a smer rozvoja HPC technológií na Slovensku.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ O ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOCH A BEST PRACTICE,
KLIKNITE NA TLAČIDLO NIŽŠIE.
Staňte sa našimi partnermi a spoločne pomôžeme malým a stredným
firmám na Slovensku rozvinúť príležitosti v oblasti využitia technológií HPC!
Zanechajte nám svoj e-mail a my vás budeme kontaktovať.