Spolupráca

Úspešné projekty

Prečítajte si o príkladoch dobrej praxe úspešného využitia HPC technológií v Európe. Programy PRACE Shape a FF4EuroHPC podporili množstvo zaujímavých projektov v európskych spoločnostiach.