Služby

Naše služby

NCC je „one stop shop“ pre nasadenie vysokovýkonného počítania vo vašom výskume, vývoji alebo výrobnom procese. Vyškolíme vašich pracovníkov a sprostredkujeme prístup k výpočtovým prostriedkom, radi poskytneme konzultácie a poradenstvo v rámci našich bezplatných „test before invest“ služieb. Ponúkame aj spoluprácu na projektoch s našimi odborníkmi – neváhajte nás kontaktovať!

Prístup k výpočtovým prostriedkom

NCC uľahčuje prístup k výpočtovým prostriedkom HPC, ktoré môžete potrebovať pre vaše výskumné a vývojové aktivity, a poradí vám pri optimálnom výbere pre vašu konkrétnu situáciu. Existuje niekoľko možností na národnej aj medzinárodnej úrovni, tu sú stručne zhrnuté príležitosti na prístup a podmienky:

 • Bezplatný prístup v režime otvorenej vedy k národnému superpočítaču – „testovací a benchmarkingový prístup“.
 • Bezplatný prístup v režime otvorenej vedy k národnému superpočítaču – „štandardný prístup“.
 • Bezplatný prístup v režime otvorenej vedy k európskym superpočítačom – rôzne režimy, EuroHPC JU superpočítače.
 • Prístup v režime štátnej pomoci k národnému superpočítaču.
 • Komerčný prístup k národnému superpočítaču.
 • Komerčný prístup k európskym superpočítačom EuroHPC JU.

Národný systém Devana, ktorý je momentálne k dispozícii pre používateľov, disponuje 148 výpočtovými uzlami prepojenými vysokorýchlostnou 100 Gb/s HDR Infiniband dátovou sieťou. Celkovo obsahuje 9 472 výpočtových jadier, 38 TB operačnej pamäte RAM a 32 akcelerátorov GPGPU. Teoretický výkon systému dosahuje približne 800 TFLOP/s.

 • Uzly sú vybavené procesormi x86-64 architektúry Intel Xeon Scalable (rodina Ice Lake). Univerzálny modul pozostáva z 140 serverových jednotiek, pričom každá z nich reprezentuje výpočtový uzol. Výpočtový uzol je hustý dvojprocesorový server Lenovo ThinkSystem SD630 V2.
 • Akcelerovaný modul tvorí osem serverových jednotiek, pričom každá z nich predstavuje akcelerovaný výpočtový uzol. Akcelerovaný výpočtový uzol je server Lenovo ThinkSystem SR670 V2 vybavený sadou NVIDIA HGX A100 40GB s 4 GPU. Všetky GPGPU sú symetricky prepojené pomocou NVLink (tj. rovnomerná šírka pásma medzi ľubovoľným párom GPU akcelerátorov). Server obsahuje rovnaký počet a typ procesorov ako univerzálny výpočtový uzol.

Používateľ môže využívať nasledujúce technické funkcie/služby:

 • Jednoduchý prístup do systému prostredníctvom webového rozhrania Open OnDemand.
 • Interaktívne aplikácie a nástroje pre výpočty.
 • Rôznorodé knižnice programovania, softvérové nástroje a utility.
 • BYOS – Prineste si svoj (bezplatný alebo licencovaný) softvér.
 • Platforma kontejnerizácie Singularity (kompatibilná s Dockerom).
 • Profesionálna podpora používateľa.