Správy – archív

EuroHPC JU Call for Proposals for Development Access 2024 14 mar - Cieľom výziev EuroHPC JU Development Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím príležitosti pre vývoj, testovanie a optimalizáciu aplikácii na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale alebo Regular Access. Výzva EuroHPC Development je určená pre projekty zamerané na vývoj a optimalizáciu kódu a algoritmov a na vývoj aplikačných metód AI.
SOPK: Objavte potenciál superpočítača v praxi 14 mar - Pozývame vás na konzultačno-vzdelávacie stretnutie s expertmi z Národného kompetenčného centra pre HPC.  Podujatie je organizovane pre podniky, ktoré pracujú s veľkým množstvom dát, alebo vyvíjajú svoje vlastné produkty a technológie.
Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede 11 feb - Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, ktorý sa každoročne oslavuje 11. februára, vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 2015. Tento deň nám pripomína, že ženy a dievčatá zohrávajú vo vede a technike dôležitú úlohu a že je potrebné ich v tom ešte viac podporiť. Príspevok žien vo vede je neoceniteľný, od základného výskumu až po vývoj technológií. Ženy, ako Marie Curie, Rosalind Franklinová a mnohé iné, mali zásadný vplyv na naše pochopenie sveta.
Large AI Grand Challenge 9 feb - Projekt AI-BOOST financovaný z EÚ spustil svoju prvú súťaž, ktorá ponúka až 250.000 eur v bezkapitálovom financovaní až štyrom európskym malým stredným podnikom (MSP) a startupom s vysokým potenciálom, ktoré majú technickú kapacitu a skúsenosti s prácou na rozsiahlych modeloch umelej inteligencie (AI).
Zabezpečenie digitálnych hraníc zajtrajška: Qubit Conference®
stanovuje nové trendy kybernetickej bezpečnosti v strednej Európe
18 jan - Podujatie známe svojou kvalitnou zostavou odborných prednášok a špičkových rečníkov z celého sveta, sa stalo centrom pre budovanie vzťahov, zdieľanie progresívnych nápadov, technológií a stratégií, ktoré formujú budúcnosť digitálnej bezpečnosti malých aj veľkých podnikov. Qubit Conference® sa stala povinnou udalosťou pre odborníkov, ktorí chcú sledovať najnovšie trendy a inovácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vďaka čomu z roka na rok rastie nie len počtom účastníkov, ale aj vplyvom na odvetvie.
MEDZINÁRODNÁ LETNÁ HPC ŠKOLA 2024 12 jan - Študenti doktorandského štúdia a postdoktorandi z inštitúcií v Austrálii, Európe, Japonsku a Spojených štátoch sú pozvaní na 13. medzinárodnú letnú školu zameranú na vysokovýkonné počítanie. Letná škola bude prebiehať pod záštitou Centra pre výpočtovú vedu RIKEN v dňoch 7.-12. júla 2024 v Kobe v Japonsku. Prihlásiť sa môžete do 23:59 AOE 31. januára 2024.
Devana: Výzva na podávanie projektov pre štandardný prístup k HPC 1/24 3 jan - Výpočtové stredisko SAV a Národné superpočítačové centrum otvárujú prvú Výzvu na podávanie projektov pre štandardný prístup k HPC. Projekty je možné podávať kontinuálne, pričom počas roka sú štandardne 3 termíny uzávierky, po ktorej sa uskutoční hodnotenie dovtedy podaných žiadostí. O prístup je možné požiadať výhradne prostredníctvom používateľského portálu register.nscc.sk.
Nová výzva pre slovenskú vedeckú komunitu: prístup k superpočítaču Leonardo 13 dec - Konzorcium Leonardo, ktoré tvorí šesť európskych krajín na čele s Talianskom, obstaralo a v novembri 2022 uviedlo do prevádzkymomentálne šiesty najvýkonnejší superpočítač na svete. Slovensko, ako jeden z členov konzorcia, poskytuje prostredníctvom Výpočtového strediska Slovenskej Akadémie Vied projektu svoje odborné znalosti v oblasti HPC a komunitám používateľov technickú a inžiniersku podporu na vysokej úrovni. Slovenskí používatelia majú vďaka tomu jedinečnú možnosť zapojiť sa do národnej výzvy a získať prístup na systém Leonardo.
Regionálny workshop národných kompetenčných centier v strednej Európe 8 dec - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 6. decembra stretli na druhom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Poľsko v Krakove. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
 Kick-off meeting: Superheroes 4 Science vol.2 4 dec - V dňoch 28.-30. novembra 2023 v Bratislave sa uskutočnilo úvodne stretnutie k druhej fáze projektu Superheroes 4 Science (S4S). Projekt predstaví mladej generácii fascinujúci svet vysoko výkonného počítania a zameria sa na vytvorenie interaktívnych vzdelávacích materiálov na také témy, ako sú superpočítače, umelá inteligencia a kvantové počítanie.