Časopis HPC Focus

Časopis HPC Focus vydáva Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Národným kompetenčným centrom pre HPC. Časopis je zameraný na tematické oblasti vysokovýkonných výpočtov (High-Performance Computing, HPC) a paralelného programovania. V časopise sa pravidelne publikujú odborné články a správy o najnovších trendoch, metódach a technológiách v oblasti HPC, ako aj o aplikáciách týchto technológií v rôznych oblastiach vedy a techniky.