Kategórie
General

Devana Supercomputer is now available for users

We are pleased to announce that the Devana supercomputer is now available for your computations and projects. The Computing Centre of the Slovak Academy of Sciences and the National Supercomputing Center have opened the first call for proposals for testing and benchmarking The call is continuously open, the project is possible repeatedly during the year and can be used through the register.nscc.sk.

Devana Supercomputer is now available for users

We are pleased to announce that the Devana supercomputer is now available for your computations and projects. The Computing Centre of the Slovak Academy of Sciences and the National Supercomputing Center have opened the first call for proposals for testing and benchmarking The call is continuously open, the project is possible repeatedly during the year and can be used through the register.nscc.sk  .

devana

A comprehensible website with practical instructions and documentation is also available at userdocs.nscc.sk, where you can find information about logging in, projects, SSH keys, software and development equipment, and running computing tasks. Access to Devana is possible through a terminal with a command line, but also through a web interface with the possibility of interactive calculation.

Currently, it is possible to apply for access for testing and benchmarking within a continuously open call s možnosťou využitia získaných údajov (vhodnosť aplikácie, paralelizácia, škálovanie, potrebná veľkosť dátového úložiska a pod.) na podanie žiadosti v pripravovanej výzve pre štandardné projekty.

Scientists and researchers from Slovak public universities and the Slovak Academy of Sciences, as well as from public and state administration organizations and private enterprises registered in the Slovak Republic, can apply for access for testing and benchmarking. Access is provided exclusively for civil and non-commercial open-science research and development. Interested parties from private companies are advised to contact the National Competence Centre for HPC.

We believe that with our professional support, working with Devana will be a benefit for your research and that the new system will allow the realization of many high-quality projects.

Workshop: POP3 Profiling and Optimisation Tools 16 Jul - Pozývame vás na zaujímavé podujatie POP3 Profiling and Optimisation Tools 46th VI-HPS Tuning Workshop. Podujatie je organizované POP3 CoE v spolupráci s Národnými kompetenčnými centrami pre HPC zo Slovenska, Česka, Poľska a Rakúska Maďarska a Slovinska.
Call for Ideas: Seeking Slovak SME Partners for FFPlus Project Consortium 4 Jul - NCC Slovakia hľadá slovenských MSP partnerov na vytvorenie konzorcia pre návrh prestížneho projektu FFPlus. Cieľom je využiť vysokovýkonné počítanie pri riešení špecifických obchodných výziev zahŕňajúcich napr. modelovanie a simulácie, analýzu údajov, AI atď.
Fortissimo: call for proposal for SME 28 Jun - Fortissimo: call for proposal for SME