Categories
General

Twinning collaboration between the Slovenian and Slovak NCCs

Slovak NCC started a partnership with its Slovenian partner. It mainly concerns training activities; both NCCs will prepare a series of courses for attendees from both countries.

Twinning collaboration between the Slovenian and Slovak NCCs

Based on a recommendation by Castiel CSA, which coordinates the activities of national competence centers within the EuroCC project, Slovakia started a collaboration with its Slovenian partner. The main topic is training activities and both countries will provide a series of courses for attendees from both countries. The partnership will also promote the exchange of ideas and experiences and further joint activities.

Twinning je typ spolupráce, pri ktorej dvaja alebo viac rovnocenných partnerov poskytuje svoju expertízu pre vzájomné obohatenie. Každý z partnerov pri tom vyniká inými kompetenciami a navzájom sa tak dopĺňajú. Slovinsko a Slovensko majú na medzinárodnom poli dlhodobo veľmi dobré vzťahy a sme radi že ich v rámci projektu EuroCC môžeme začať budovať aj v oblasti vysokovýkonného počítania.

The collaboration began with an exchange of experiences with trainings organization and engaging with small and medium enterprises. It will continue with a series of online courses, the first of which will take place in May and June 2022 and will be available to attendees from both countries. The course "Neural Networks with TensorFlow" will be provided by lecturers from the Slovak NCC and will take place on May 25 - 26, 2022. The course "GPU programming with CUDA" will be provided by Slovenian lecturers on June 20 - 21, 2022. The partnership will continue in Fall with courses on parallel programming in Fortran and big data with Hadoop and Spark (details will be available later). You can find more information about the courses and register here:

Course Neural Networks with TensorFlow

Course GPU programming in CUDA

Postupnými krokmi k spusteniu Devany 17 Nov - Po úspešnom navezení nového superpočítača Devana bude spusteniu a sprístupneniu pre používateľov predchádzať ešte niekoľko krokov, ktoré sa budú realizovať počas najbližších týždňov. Predovšetkým je nevyhnutné dokončenie a servis pomocnej infraštruktúry, ako sú elektrické rozvody a chladiaci systém.
Hopero: European Digital Innovation Hub 14 Nov - The Slovak AI European Digital Innovation Hub is a nation-wide ecosystem with a clear focus on artificial intelligence aiming to support the digital transformation of Slovak companies in the European innovation space. One of Hopero's goals is to upgrade companies and train their employees for the digital era by strengthening and expanding the community innovators, sharing knowledge, improving access to financial means and introduction of artificial intelligence.
Devana Is Already “Home” in the Sas Computing Centre 11 Nov - On the 10th and 11th of November, the physical installation of the new Devana HPC system is taking place on the premises of the Slovak Academy of Sciences at Bratislava's Patrónka. Slovak users had to wait for a long time for a replacement of Aurel, the first Slovak supercomputer.