Categories
Calls-Current

EuroHPC JU Call for Proposals for Extreme Scale access mode

Are you interested in compute time on LUMI and Leonardo supercomputers? Thanks to the EuroHPC-JU call, you will be able to get an access to the pre-exasclae infrastructure. The EuroHPC will be soon opening the call for the Extreme Scale access mode to applications requiring resources from the EuroHPC pre-exascale supercomputers.

EuroHPC JU Call for Proposals for Extreme Scale access mode

Are you interested in compute time on LUMI and Leonardo supercomputers? Thanks to the EuroHPC-JU call, you will be able to get an access to the pre-exasclae infrastructure. The EuroHPC Are you interested in compute time on LUMI and Leonardo supercomputers? Thanks to the EuroHPC-JU call, you will be able to get an access to the pre-exasclae infrastructure. The EuroHPC will be soon opening the call for the Extreme Scale access mode to applications requiring resources from the EuroHPC pre-exascale supercomputers.


Nová výzva je zameraná na HPC applications zaoberajúce sa inovatívnym výskumom s vysokým vplyvom a prospechom. Výzva je otvorená pre všetky oblasti science, industry and public sector justifying the need for and the capacity to use extremely large allocations in terms of compute time, data storage and support resources.

Výzva je otvorená od 28. septembra a deadline na podávanie žiadostí je 3. november tohto roka. V rámci tejto výzvy máte možnosť získať strojový čas na pre-exascale superpočítačoch LUMI and Leonardo.. Viac podrobností vrátane množstva ponúkaných výpočtových zdrojov a ukladania dát je k dispozícii na webpage of PRACE.

Podávanie žiadostí prebieha prostredníctvom portálu PRACE-calls portal.. Výzva je otvorená pre všetky kategórie žiadostí (priemysel, vedecký a verejný sektor), pričom pre každú kategóriu budú zadefinované tri špecifické výzvy. Vyhodnotenie bude založené na technickom a vedeckom preskúmaní návrhov. Rozhodnutia o udelení grantu budú podľa poradia návrhov v troch kritériách:

  • Excellence.
  • Innovation and impact.
  • Quality of implementation.

Výpočtové zdroje budú k dispozícií pre vybraných žiadateľov na obdobie jedného roka.

More information.