Kategórie
Calls-Future

Výzva EuroHPC-JU Extreme Scale access mode

Máte záujem o strojový čas na pre-exascale superpočítačoch LUMI a Leonardo? Vďaka výzve EuroHPC-JU budete mať možnosť získať výpočtové zdroje na týchto infraštruktúrach na obdobie jedného roka. Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku čoskoro otvorí výzvu Extreme Scale access mode pre aplikácie vyžadujúce využitie výpočtových zdrojov pre-exascale superpočítačov.

Výzva EuroHPC-JU Extreme Scale access mode

Máte záujem o strojový čas na pre-exascale superpočítačoch LUMI a Leonardo? Vďaka výzve EuroHPC-JU budete mať možnosť získať výpočtové zdroje na týchto infraštruktúrach na obdobie jedného roka. Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku čoskoro otvorí výzvu Extreme Scale access mode pre aplikácie vyžadujúce využitie výpočtových zdrojov pre-exascale superpočítačov.


Nová výzva bude zameraná na HPC aplikácie zaoberajúce sa inovatívnym výskumom s vysokým vplyvom a prospechom. Výzva bude otvorená pre všetky oblasti vedy, priemyslu a verejného sektora, čo odôvodňuje potrebu alokácie extrémne veľkých kapacít z hľadiska strojového času, ukladania dát a podporných zdrojov.

Výzva by mala byť otvorená 15. septembra a deadline na podávanie žiadostí by mal byť 31. október tohto roka. Uvedené dátumy otvorenia a uzavretia výzvy sú len orientačné a môžu sa v najbližších týždňoch meniť. V rámci tejto výzvy budete mať možnosť získať strojový čas na pre-exascale superpočítačoch LUMI a Leonardo. Viac podrobností vrátane množstva ponúkaných výpočtových zdrojov a ukladania dát bude k dispozícii na webovej stránke Partnerstva pre pokročilé počítanie v Európe (PRACE).

Podávanie žiadostí bude prebiehať prostredníctvom portálu PRACE-calls. Výzva bude otvorená pre všetky kategórie žiadostí (priemysel, vedecký a verejný sektor), pričom pre každú kategóriu budú zadefinované tri špecifické výzvy. Vyhodnotenie bude založené na technickom a vedeckom preskúmaní návrhov. Rozhodnutia o udelení grantu budú podľa poradia návrhov v troch kritériách:

  • Excelentnosť.
  • Inovácia a vplyv.
  • Kvalita implementácie.

Výpočtové zdroje budú k dispozícií pre vybraných žiadateľov na obdobie jedného roka.

Viac informácií.