Spolupráca

Podpora využitia HPC technológií v malých
a stredných podnikoch a priemysle

Hlavným cieľom programu Ambassador je nadviazať obojstranne prínosnú spoluprácu s inovačnými agentúrami, obchodnými komorami a regionálnymi združeniami zastrešujúcimi malé a stredné podniky (MSP) a priemyselné spoločnosti. Narodné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) ponúka široké portfólio služieb v oblasti simulácií, modelovania, AI/ML a analýzy dát. Naše služby zahŕňajú prístup k superpočítačom, technologické poradenstvo a odborné vzdelávanie.