Kontakt

Centrum spoločných činností SAV
Výpočtové stredisko

Adresa

Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava 45
Slovenská republika

Telefón

+421 (0)2/3229 3111
Fax:
+421 (0)2/3229 3103