Prednášky

SÉRIA
Superpočítanie vo vede

Národné kompetenčné centrum v spolupráci s Výpočtovým strediskom a Múzeom počítačov Centra spoločných činností SAV pripravuje pre všetkých záujemcov sériu prednášok v populárno-náučnom duchu o vysokovýkonnom počítaní v rôznych vedných disciplínach. Pozvaní prednášajúci sú odborníkmi na využívanie HPC nástrojov vo svojich odboroch a od septembra 2021 sa s vami podelia o svoje vedomosti a skúsenosti.

Hoci jednotlivé témy budú prezentované neformálnym spôsobom a úvod do problematiky bude vysvetlený vždy názorne a jednoducho, nechceme len skĺznuť po povrchu. Aby sme sa mohli niektorým oblastiam venovať hlbšie, základné pojmy z architektúry počítačov, operačných systémov, programovacích jazykov, výpočtových metód a matematiky vysvetlíme v úvodných seminároch, prípadne v úvodnej časti jednotlivých prednášok.

Naším cieľom je priblížiť vám možnosti aplikácií vysokovýkonného počítania vo vedeckom výskume realizovanom výskumnými tímami Slovenskej Akadémie Vied, slovenských univerzít a to aj v kontexte svetového vývoja. Aj keď ste používateľom zakúpených programových balíkov, vedecké výpočty si bezpochyby vyžadujú aj znalosti metód modelovania a simulácií, základov programovania, operačných systémov a architektúry počítačov. Využívanie HCP nástrojov vo vede je skrátka multidisciplinárna problematika a touto sériou prednášok by sme chceli aspoň čiastočne kompenzovať fakt, že sa jej v kurikulách vysokých škôl nevenuje dostatok pozornosti.

Ak by ste mali záujem o prednášku na konkrétnu tému, dajte nám vedieť!

Semináre, ktorých súčasťou bude vždy aj diskusia s prednášajúcim hosťom, plánujeme organizovať každé dva týždne.

Sme veľmi radi, že zatiaľ naše pozvanie prijali zaujímaví hostia a tešíme sa na inšpiratívne prednášky a podnetné diskusie v uvoľnenej atmosfére pri káve a čaji na témy zahŕňajúce históriu a vývoj technológií, paralelizácia, operačné systémy, distribuované počítanie aj chemické modelovanie 2D systémov, či predpoveď počasia.

AKO nás môžete sledovať:

  • naživo v Aule SAV v areáli na Patrónke. Je potrebné sa zaregistrovať, keďže počet účastníkov je obmedzený. Počas prednášok je potrebné dodržiavať všetky platné hygienické opatrenia. Spôsob organizácie budeme priebežne vyhodnocovať a prispôsobovať situácii.
  • cez online stream na YouTube.

Prednášky

29 Sep
17:00
Súčasné trendy a vízia rozvoja HPC na Slovensku
Lukáš Demovič, Filip Holka
Centrum spoločných činností SAV
V prvej časti prednášky sa dozviete, čo je to superpočítač a aké technológie v sebe kombinuje. Zároveň vám poodhalíme súčasné trendy v budovaní superpočítačov novej generácie a metriku vyhodnocovania ich výkonu a energetickej efektivity. Ukážeme vám aj ako sa prevádzkukú a monitorujú. V druhej časti si krátko povieme o histórii superpočítačov na Slovensku, ale aj o plánoch na ich rozvoj a zapojenie do európskych štruktúr.
12 Okt
17:00
Počítačové simulácie a výpočty ako esenciálny nástroj vedy
Pavol Neogrády
Prírodovedecká fakulta UK
Chcete sa dozvedieť prečo potrebujeme vysokovýkonnú výpočtovú techniku? Táto prednáška vám jednoduchým spôsobom priblíži, pred akým typom úloh stoja vedci pri modelovaní rôznych systémov a ako je možné ich riešiť s využitím HPC. Zároveň na jednoduchých príkladoch ozrejmí metódy a postupy bez ktorých sa súčasná veda nezaobíde.
26 Okt
17:00
Vývoj technológií a architektúr počítačov – od sériových jednoprocesorových po súčasné superpočítače
Martin Šperka
Múzeum počítačov, Centrum spoločných činností SAV
Prezentácia stručne sumarizuje hlavné etapy urýchľovania výpočtov vplyvom vývoja technológií a architektúr od elektrónkových počítačov so sériovými ALU po masívne paralelné architektúry s miliónmi mikroprocesorov v systémoch na čipe obsahujúcich miliardy tranzistorov.