Služby

Naše služby

NCC je „one stop shop“ pre nasadenie vysokovýkonného počítania vo vašom výskume, vývoji alebo výrobnom procese. Vyškolíme vašich pracovníkov a sprostredkujeme prístup k výpočtovým prostriedkom, radi poskytneme konzultácie a poradenstvo v rámci našich bezplatných „test before invest“ služieb. Ponúkame aj spoluprácu na projektoch s našimi odborníkmi – neváhajte nás kontaktovať!

Prístup k výpočtovým
prostriedkom

Prístup k výpočtovým kapacitám a softvérovým nástrojom na vysokovýkonných výpočtových systémoch. Testovanie pilotných riešení, overenie výpočtovej efektívnosti a škálovateľnosti.

Umelá inteligencia,
data processing

Spracovanie a analýza rozsiahlych datasetov, návrh a fine-tuning AI modelov a nástrojov pre lepšie rozhodovanie a inovatívne riešenia.

Pokročilé modelovanie,
numerické simulácie

Výpočtovo náročné numerické modelovanie, multifyzikálne simulácie, nástroje na prototypovanie a riešenie komplexných technických výziev.

Spolupráca,
networking

Prepájame poskytovateľov a spotrebiteľov HPC riešení a sprostredkujeme partnerstvá medzi akademickým, štátnym a súkromným sektorom na národnej úrovni.

Vzdelávanie,
kurzy a prednášky

Zaujímavé online kurzy so skúsenými lektormi, popularizačné prednášky o využití HPC vo vede a priemysle, celoeurópske podujatia.