Kategórie
Calls-Future

DIGITbrain

DIGITbrain – pripravovaná výzva v marci 2022

DIGITbrain projekt je inovačný program EÚ (koordinovaný PNO Consultants), ktorý umožní malým a stredným podnikom prístup k technológii digitálnych dvojičiek.

Technológia digitálnych dvojičiek umožňuje vytvoriť virtuálnu reprezentáciu produktu, systému alebo procesu s fyzikálnymi atribútmi zodpovedajúcimi reálnemu časopriestoru. Digitálne dvojča obsahuje dáta zo svojho fyzického náprotivku a výrobcovi umožňuje zdokonaliť výrobné procesy, predpovedať napríklad zlyhania v procese alebo potrebu údržby.

V porovnaní s konceptom digitálnych dvojičiek, ktorý sa už v súčasnosti využíva vo výrobných procesoch mnohých spoločností, chce projekt DIGITbrain zájsť ešte o krok ďalej a vyvinúť tzv. ‚Digital Product Brain‘, ktorý by zbieral a ukladal dáta z celého cyklu výrobnej línie alebo stroja. Toto sa uplatní v novom koncepte výroby, ktorý sa nazýva “výroba ako služba” (Manufacturing-as-a-Service / MaaS). Tento koncept umožní výrobu podľa požiadaviek klienta, produkciu špecializovaných výrobkov a to aj v menších množstvách a zároveň stále ekonomicky.

Podporené projekty, tzv. experimenty sa budú implementovať v úzkej spolupráci s Digitálnymi inovačnými centrami (DIH). Táto spolupráca by mala začať už počas prípravy žiadosti. Digitálne inovačné centrá a kompetenčné centrá budú poskytovať žiadateľom v tomto procese podporu. Zároveň by táto spolupráca mala pokrývať obdobie začiatku projektu, ako aj jeho implementácie.

V poradí druhá výzva na podávanie žiadostí bude otvorená 31. marca 2022 a to počas troch mesiacov, do konca júna 2022. Podrobnosti o programe a podmienkach nájdete TU.

Kategórie
Calls-Future

EUHUBS4DATA (EUH4D)

EUHUBS4DATA (EUH4D)

Väčšina európskych malých a stredných podnikov zaostáva v inováciách založených na spracovaní dát. Preto EUHubs4Data – projekt podporovaný Európskou úniou – buduje európsku federáciu tzv. Dátových Inovačných Centier (Data Innovation Hubs – DIH) zapojením kľúčových hráčov v tejto oblasti do siete dátových inkubátorov, platforiem, združení malých a stredných podnikov, AI komunít, vzdelávacích inštitúcií a dátových repozitárov.

Európsky katalóg dátových zdrojov a prístup k federácii dátových služieb a riešení bude k dispozícii európskym malým a stredným podnikom, strat-upom a podnikateľom, pričom sprostredkovateľom budú DIH.

V duchu hesla “globálny katalóg, lokálna ponuka” bude EUHubs4Data poskytovať malým a stredným podnikom (vrátane start-upov) v rámci ich regionálneho ekosystému prístup ku globálnemu katalógu dátových zdrojov a služieb. Spoločnostiam v rámci celej Európy tak projekt EUHubs4Data umožní využitie najnovších postupov a nástrojov dátovej analytiky.

EUHubs4Data bude financovať projekty-experimenty, ktoré prístup k dátovým zdrojom a službám využijú na inovatívne riešenia a vývoj produktov. Trvanie projektov bude časovo ohraničené na 9 mesiacov, pričom budú musieť dosiahnuť vopred zadefinované kľúčové ukazovatele a výsledky.

Aj váš projekt môže získať podporu, ak bude vybraný v rámci jednej z výziev EUHubs4Data.

Vybraný projekt získa financovanie do výšky 60k EUR. Dátové inovačné centrum, ktoré bude poskytovať dátové služby v rámci experimentu zabezpečí aj technickú podporu projektu a prístup k požadovaným dátovým zdrojom.

Najbližšia výzva na podávanie projektov bude otvorená v auguste 2021 (následne aj v máji 2022). Podrobnejšie informácie nájdete na stránke EUH4D.