Služby (old)

Naše služby

Náš tím vám pomôže nájsť ten najlepší spôsob ako nasadiť HPC vo vašom vedeckom alebo výrobnom procese, vyškolí vašich pracovníkov a poskytne vám aj časť našich výpočtových kapacít. Všetky naše služby sú poskytované bezplatne. Kontaktujte nás, ak máte záujem o spoluprácu.

 • Vzdelávanie: pravidelné a „on-demand“ kurzy, webináre, workshopy a hackathony v relevantných oblastiach.
 • Zdieľanie informácií získaných mapovaním poskytovateľov a používateľov HPC riešení na Slovensku.
 • Poskytovanie strojového času a prístupu k softvérovým nástrojom na HPC výpočtových systémoch.
 • Konzultačná činnosť, návrh a implementácia pilotných HPC riešení, migrácia existujúcich riešení.
 • Sprostredkovanie partnerstiev medzi akademickou sférou, štátnym a privátnym sektorom.

Vzdelávanie

Národné kompetenčné centrum pre vás pripravilo množstvo kurzov z oblasti HPC. Aktuálny zoznam a registráciu nájdete tu: www.itkurzy.sav.sk (viacero kurzov sme boli nútení zrušiť kvôli prevencii šírenia ochorenia COVID-19). Usilovne pracujeme na vytvorení nového portálu pre vzdelávanie, rozšírení našej ponuky kurzov a ďalších možností vrátane e-learningu.

Tieto a ďalšie kurzy sprístupníme čoskoro:
 • Paralelné programovanie (OpenMP, MPI) v jazyku C/C++ a Fortran.
 • Programovanie a práca s grafickými akcelerátormi GPU/CUDA a OpenCL.
 • Programovací jazyk Python: objektovo orientované programovanie.
 • Programovací jazyk R.
 • Optimalizácia a profiling paralelných programov.
 • Efektívne použitie aplikačného softvéru v prostredí HPC.
 • Práca v HPC prostredí.
 • Neurónové siete ako základný nástroj AI – TensorFlow.
 • Základy strojového učenia a práce s “big data”.

Užitočné a zaujímavé informácie o európskych HPC podujatiach a vzdelávacích aktivitách nájdete na portáli služieb EuroHPC.

Ďalšie informácie uverejníme čoskoro prostredníctvom nášho webu, newsletteru a sociálnych sietí.

Mapovanie
HPC prostredia

Jednou zo služieb, ktoré poskytuje Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné výpočty, je aj zdieľanie informácií získaných na základe mapovania HPC prostredia na Slovensku. Náš tím vám poskytne dáta o poskytovateľoch a spotrebiteľoch HPC riešení na národnej úrovni.

Poskytovanie
strojového času

Náš tím vám poskytne strojový čas a prístup k softvérovým nástrojom na vysokovýkonných výpočtových systémoch. HPC zdroje Národného kompetenčného centra je možné využiť napríklad na vývoj pilotných riešení, overenie výpočtovej efektívnosti, resp. horizontálnej/vertikálnej škálovateľnosti paralelných programov, optimalizáciu kódu a podobne. HPC zdroje NCC však nemôžu byť bezplatne použité na produkčné výpočty.

Konzultácie,
kontakty, partnerstvá

Národné kompetenčné centrum poskytuje konzultácie k návrhom a implementácii nových HPC riešení, ako aj migrácii už existujúcich riešení. Radi vám pomôžeme aj s nadviazaním kontaktov a so sprostredkovaním partnerstiev medzi akademickým, štátnym a súkromným sektorom.

Podujatia

Organizujeme a zúčastňujeme sa aj na množstve zaujímavých podujatí. Ďalšie informácie nájdete v sekcii správy. Odoberajte náš newsletter, ak nechcete nič zmeškať. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach!