Služby

Náš tím vám pomôže nájsť ten najlepší spôsob ako nasadiť HPC vo vašom vedeckom alebo výrobnom procese, vyškolí vašich pracovníkov a poskytne vám aj časť našich výpočtových kapacít. Všetky naše služby sú poskytované bezplatne. Kontaktujte nás, ak máte záujem o spoluprácu.

Naše služby:

 • Vzdelávanie: pravidelné a „on-demand“ kurzy, webináre, workshopy a hackathony v relevantných oblastiach.
 • Zdieľanie informácií získaných mapovaním poskytovateľov a používateľov HPC riešení na Slovensku.
 • Poskytovanie strojového času a prístupu k softvérovým nástrojom na HPC výpočtových systémoch.
 • Konzultačná činnosť, návrh a implementácia pilotných HPC riešení, migrácia existujúcich riešení.
 • Sprostredkovanie partnerstiev medzi akademickou sférou, štátnym a privátnym sektorom.

Vzdelávanie

Národné kompetenčné centrum pre vás v blízkej budúcnosti pripravuje množstvo kurzov z oblasti HPC.

Usilovne pracujeme na vytvorení nového portálu pre vzdelávanie, rozšírení našej ponuky kurzov a ďalších možností vrátane e-learningu.

Tieto a ďalšie kurzy sprístupníme čoskoro:

 • Paralelné programovanie (OpenMP, MPI) v jazyku C/C++ a Fortran.
 • Programovanie a práca s grafickými akcelerátormi GPU/CUDA a OpenCL.
 • Programovací jazyk Python: objektovo orientované programovanie.
 • Programovací jazyk R.
 • Optimalizácia a profiling paralelných programov.
 • Efektívne použitie aplikačného softvéru v prostredí HPC.
 • Práca v HPC prostredí.
 • Neurónové siete ako základný nástroj AI – TensorFlow.
 • Základy strojového učenia a práce s “big data”.

Ďalšie informácie uverejníme čoskoro prostredníctvom nášho webu, newsletteru a sociálnych sietí.

Mapovanie prostredia

Jednou zo služieb, ktoré poskytuje Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku, je aj zdieľanie informácií získaných na základe mapovania HPC prostredia na Slovensku. Náš tím vám poskytne dáta o poskytovateľoch a spotrebiteľoch HPC riešení na národnej úrovni.

Poskytovanie strojového času

Náš tím vám poskytne strojový čas a prístup k softvérovým nástrojom na vysokovýkonných výpočtových systémoch. HPC zdroje Národného kompetenčného centra je možné využiť napríklad na vývoj pilotných riešení, overenie výpočtovej efektívnosti, resp. horizontálnej/vertikálnej škálovateľnosti paralelných programov, optimalizáciu kódu a podobne. HPC zdroje NCC však nemôžu byť bezplatne použité na produkčné výpočty.

Konzultácie

Národné kompetenčné centrum poskytuje konzultácie k návrhom a implementácii nových HPC riešení, ako aj migrácii už existujúcich riešení. Radi vám pomôžeme aj s nadviazaním kontaktov a so sprostredkovaním partnerstiev medzi akademickým, štátnym a súkromným sektorom.

Podujatia

Organizujeme a zúčastňujeme sa aj na množstve zaujímavých podujatí. Ďalšie informácie nájdete v sekcii správy. Odoberajte náš newsletter, ak nechcete nič zmeškať. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach!

Hackathon

Hackathon je podujatie, počas ktorého programátori, prípadne grafici či webdizajnéri intenzívne spolupracujú na riešení zadaného softvérového projektu. Cieľom hackathonu je väčšinou vyriešiť konkrétny problém, či vytvoriť IT aplikáciu, no jeho funkcia môže byť aj vzdelávacia.

Hackathon môže trvať ľubovoľne dlho, zvyčajne jeden deň až jeden týždeň, pričom organizátor vopred určí ciele a zameranie (môže to byť programovací jazyk, operačný systém, aplikácia alebo API).

Slovo „hackathon“ vzniklo zložením dvoch slov „hack“ a „marathon“. Slovo „hack“ kedysi vzniklo v pôvodnej komunite hackerov v 60-tych rokoch 20. storočia na univerzite MIT. Vtedy sa slovíčko „hacker“ používalo na označenie niekoho, kto sa snažil hravým a tvorivým spôsobom riešiť problémy a prekonávať limity programovacích jazykov. Nemyslí sa tým „hacker“ ako ho poznáme dnes v súvislosti s počítačovou bezpečnosťou.

V Národnom kompetenčnom centre pre HPC plánujeme organizáciu série hackathonov so zaujímavými výzvami a problémami. Tieto však chceme vybrať tak, aby sme pomohli vyriešiť reálne výzvy, ktorým čelíte vy – či už  vo výskume, podnikaní alebo v každodennom živote. Dajte nám vedieť o vašich nápadoch a my niektorý z nich skúsime hacknúť počas najbližšieho NCC hackatonu.