HPC Webinár pre MSP: Úspešné riešenia zo strednej Európy

HPC Webinár pre MSP: Podpora rastu prostredníctvom spolupráce: Reálne príklady využitia HPC

Pripojte sa k nám na informatívny webinár, ktorý je navrhnutý tak, aby ukázal transformačný potenciál vysokovýkonného výpočtového prostredia (HPC) prostredníctvom reálnych úspešných príbehov a pútavých projektov realizovaných s podporou Národného kompetenčného centra (NCC). Toto online podujatie má za cieľ zdôrazniť praktické aplikácie HPC, demonštrovať jeho vplyv a inšpirovať malé a stredné podniky (MSP) a priemyselných partnerov k zapojeniu sa do spolupráce na pilotných projektoch a projektoch Proof of Concept (PoC).

Okrem príkladov realizovaných v slovenskom NCC na webinári tiež predstavíme odborné znalosti a skúsenosti susedných kompetenčných centier v Českej republike a Poľsku. Naši rečníci predstavia svoje výnimočné prípady využitia, ilustrujúce schopnosti a úspechy ich NCC.

Tento webinár je otvorený pre všetky MSP a priemyselné spoločnosti; tešíme sa tiež na účastníkov z radov členov nášho HPC ambasádorského programu. Nenechajte si ujsť túto príležitosť učiť sa od popredných odborníkov a objaviť, ako môže HPC podporiť inovácie a úspech vo vašich projektoch.

Aby sme zabezpečili širokú účasť medzi MSP, ponúkame dva termíny webinára:

Webinár 1: 30. júla, 10:00 – 11:30 hod.
Registrácia

Webinár 2: 4. septembra, 14:00 – 15:30 hod.
Registrácia

Oba webináre budú prebiehať v angličtine.

Miesto: online prostredníctvom Zoom

Po registrácii dostanú účastníci potvrdzovací e-mail. Skontrolujte prosím svoju schránku/priečinok so spamom. Niekoľko dní pred webinárom bude všetkým registrovaným účastníkom zaslaná pozvánka na online stretnutie Zoom.

REČNÍCI:

Michal Pitoňák: Slovenské národné superpočítačové centrum, senior vývojár HPC aplikácií

Krátky životopis: Doc. Mgr. Michal Pitoňák, PhD. sa venuje oblasti vysokovýkonného výpočtového prostredia (HPC) už viac ako 20 rokov. Bol súčasťou operačného tímu prvého slovenského superpočítača Aurel. Od roku 2023 pôsobí v Národnom superpočítačovom centre, kde prispieva k realizácii pilotných projektov v rámci Národného kompetenčného centra pre HPC, financovaného Spoločným európskym podnikom pre vysokovýkonné výpočty (EuroHPC).

Tomáš Karásek: IT4Innovations Národné superpočítačové centrum, Paralelné algoritmy Výskumné laboratórium, Česká republika

Krátky životopis: Ing. Tomáš Karásek, Ph.D., je v súčasnosti vedúcim Národného kompetenčného centra pre vysokovýkonné výpočty v Českej republike a vedúcim Laboratória vývoja paralelných algoritmov v Národnom superpočítačovom centre IT4Innovations. Predtým pôsobil sedem rokov na niekoľkých pozíciách v Institute of High-Performance Computing v Singapure. V minulosti sa podieľal na niekoľkých projektoch financovaných Európskou komisiou a zameraných na malé a stredné podniky, ako sú SESAME Net, InnoHPC a program PRACE SHAPE. Dr. Karasek získal v posledných 15 rokoch finančné prostriedky na viac ako 30 projektov aplikovaného výskumu a je autorom alebo spoluautorom viac ako 20 vedeckých článkov.

Szymon Mazurek: AGH Univerzita v Krakove, vývojár AI, NCC Poľsko

Krátky životopis: Szymon Mazurek (PhD. študent) je vývojár AI so skúsenosťami v oblasti výskumných a vývojových projektov. Pracoval s vizuálnymi, prirodzenými jazykmi a časovými radmi pomocou rôznych typov sietí, vrátane CNN, transformátorov, rekurentných, grafových a špičkových neurónových sietí. Má rozsiahle skúsenosti s používaním HPC prostredí v hlbokom učení, ako pre výskum, tak aj pre nasadenie modelov. Zaujíma sa o vloženú a zakotvenú AI, najmä s použitím neuromorfných platforiem a špičkových neurónových sietí. Aktívne sa venuje výskumu v tejto oblasti a usiluje sa o doktorát na AGH Univerzite v Krakove.

PROGRAM:

10:00 – 10:05 Úvod: Krátka prezentácia NCC Slovensko

Rečník: Lucia Demovičová, riaditeľka NCC pre HPC Slovensko

10:05 – 10:25 Prípady použitia NCC Slovensko

Rečník: Michal Pitoňák

Prípad 1: Prenos a optimalizácia pracovného toku CFD výpočtov v HPC prostredí
Stručný popis: Táto prípadová štúdia sa zameriava na prenos a optimalizáciu pracovných tokov výpočtovej dynamiky tekutín (CFD) v prostredí HPC.
Odkaz na publikáciu: Prenos a optimalizácia pracovného toku CFD výpočtov v HPC prostredí

Prípad 2: Detekcia anomálií v časových radoch: Prevencia gamblingu pomocou hlbokého učenia
Stručný popis: Tento prípad zahŕňa použitie techník hlbokého učenia na detekciu anomálií v časových radoch za účelom prevencie gamblingu.
Odkaz na publikáciu: Detekcia anomálií v časových radoch: Prevencia gamblingu pomocou hlbokého učenia

Prípad 3: Identifikácia entít pre extrakciu adries z transkriptovaných rozhovorov s využitím syntetických dát
Stručný popis: Táto prípadová štúdia sa zaoberá identifikáciou entít pre extrakciu adries z transkriptovaných rozhovorov s využitím syntetických dát.
Odkaz na publikáciu: Identifikácia entít pre extrakciu adries z transkriptovaných rozhovorov s využitím syntetických dát

Prípad 4: Meranie štrukturálnych parametrov kapsúl použitím techník AI a ML
Stručný popis: Tento prípad skúma použitie techník umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML) na meranie štrukturálnych parametrov kapsúl.
Odkaz na publikáciu: Meranie štrukturálnych parametrov kapsúl použitím techník AI a ML

10:25 – 10:30 Otázky

10:30 – 10:50 Prípady použitia NCC Česká republika

Rečník: Tomáš Karásek

Názov prípadu: Príklady využitia umelej inteligencie pri riešení problémov z inžinierskej praxe

Popis: Rozmach umelej inteligencie v posledných rokoch sa neobmedzil iba na generatívne AI alebo veľké jazykové modely, ale zasiahol aj ďalšie oblasti medzi, ktoré patria aj inžinierske aplikácie. V rámci tejto prednášky budú predstavené dve prípadové štúdie využitia metód umelej inteligencie v energetike a doprave. V oboch prípadoch bol využitý prístup, kedy bolo pre tvorbu dát potrebných pre tréning AI modelov využitých metód numerického modelovania a simulácií. Takto vytvorené syntetické dáta boli následne využité na tréning a validáciu AI modelov. V oboch prípadoch bola s výhodou využitá HPC infraštruktúra na urýchlenie výpočtových simulácií a tréning AI modelov.

10:50 – 10:55 Otázky

10:55 – 11:15 Prípady použitia NCC Poľsko

Rečník: Szymon Mazurek

Názov prípadu: SpeakLeash – Komunitou riadená iniciatíva na rozvoj ekosystému národných LLM v Poľsku

Popis: Nedávno sa veľké jazykové modely (LLM) objavili ako prelomová technológia, ktorá ponúka bezprecedentné možnosti automatizácie v takmer všetkých oblastiach. Väčšina týchto riešení je však vyvinutá a poskytovaná obmedzenou skupinou spoločností, čo predstavuje výzvy pre aplikácie, ktoré vyžadujú špecifické zdroje, dôvernosť údajov a prispôsobené úlohy. Táto prednáška sa zameria na SpeakLeash, poľskú otvorenú výskumnú komunitu venovanú vývoju LLM prispôsobených pre poľský jazyk. Budú preskúmané aktivity skupiny v oblasti zhromažďovania a čistenia údajov, vývoja modelov, hodnotenia a poskytovania v otvorenom zdrojovom prístupe. Ďalej bude diskutovaná dôležitosť podpory takýchto iniciatív, ktorá je nevyhnutná pre rozvoj zdrojov a know-how na využitie najmodernejších technológií.

11:15 – 11:20 Otázky

11:20 – 11:30 Diskusia

Sledujte profily NCC na sociálnych sieťach a nenechajte si ujsť najnovšie správy o našich vzdelávacích podujatiach.