Kategórie
Všeobecné

MEDZINÁRODNÁ LETNÁ HPC ŠKOLA 2024

Študenti doktorandského štúdia a postdoktorandi z inštitúcií v Austrálii, Európe, Japonsku a Spojených štátoch sú pozvaní na 13. medzinárodnú letnú školu zameranú na vysokovýkonné počítanie. Letná škola bude prebiehať pod záštitou Centra pre výpočtovú vedu RIKEN v dňoch 7.-12. júla 2024 v Kobe v Japonsku. Prihlásiť sa môžete do 23:59 AOE 31. januára 2024.

MEDZINÁRODNÁ LETNÁ HPC ŠKOLA 2024

Študenti doktorandského štúdia a postdoktorandi z inštitúcií v Austrálii, Európe, Japonsku a Spojených štátoch sú pozvaní na 13. medzinárodnú letnú školu zameranú na vysokovýkonné počítanie. Letná škola bude prebiehať pod záštitou Centra pre výpočtovú vedu RIKEN v dňoch 7.-12. júla 2024 v Kobe v Japonsku. Prihlásiť sa môžete do 23:59 AOE 31. januára 2024.

Letná škola je financovaná Centrom pre výpočtovú vedu RIKEN (R-CCS), Spoločným podnikom EuroHPC (EuroHPC JU), Superpočítačovým centrom Pawsey (Pawsey) a programom ACCESS. Ďalšími sponzormi sú EPCC (Veľká Británia) a NICIS CHPC (Južná Afrika). Počet prijatých uchádzačov bude závisieť od dostupnosti financovania.

Letná škola predstaví najlepším študentom v oblasti výpočtových vied súčasné aspekty vysokovýkonného počítania (HPC) a analýzy veľkých dát pre rôzne vedecké disciplíny. Podporí networking medzi účastníkmi, poskytne prednášky skúsených lektorov, uľahčí medzinárodnú výmenu a otvorí ďalšie kariérne možnosti. Poprední výpočtoví vedci a odborníci v HPC sfére z partnerských regiónov ponúknu paralelnú výučbu na rôzne témy, napríklad:

 • HPC and Big Data challenges in major scientific disciplines
 • Shared-memory programming
 • Distributed-memory programming
 • GPU programming
 • Performance analysis and optimization on modern CPUs and GPUs
 • Software engineering
 • Numerical libraries
 • Big Data analytics
 • Deep learning
 • Scientific visualization
 • Canadian, European, Japanese, Australian and U.S. HPC-infrastructures

Letná škola bude prínosom pre vedcov z Austrálie, európskych, japonských a amerických inštitúcií, ktorí vo svojom výskume využívajú vysokovýkonnú výpočtovú techniku.

Čo by mali spĺňať uchádzači?

 • Vedomosti v oblasti HPC, nie nutne na úrovni experta, ale skôr vedca, ktorý by mohol profitovať z využitia vysokovýkonného počítania vo svojej vedeckej práci.
 • Doktorand s kvalitným výskumným plánom alebo postdoktorand na začiatku svojej vedeckej kariéry.
 •  Skúsenosti, alebo minimálne záujem o využitie paralelného programovania.
 • Vítaní sú uchádzači z akéhokoľvek výskumného odboru ak ich výskumné aktivity zahŕňajú výpočtovú prácu.

Prvé dva dni programu pozostávajú z dvoch paralelných prednášok. V žiadosti si uchádzač musí vybrať preferovanú tému:

 • An introduction to shared-memory parallelism and accelerator programming.
 • Advanced distributed-memory programming.

Školné, strava a ubytovanie budú hradené pre všetkých prijatých uchádzačov na letnú školu. Cestujúcim do/zo školy budú uhradené aj primerané náklady na let.

Viac informácií o letnej škole


EuroHPC JU Call for Proposals for Benchmark Access 2024 14 feb - Cieľom výziev EuroHPC JU Benchmark Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím možnosti otestovať svoje aplikácie na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale či Regular Access.
EuroHPC JU Call for Proposals for Development Access 2024 14 feb - Cieľom výziev EuroHPC JU Development Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím príležitosti pre vývoj, testovanie a optimalizáciu aplikácii na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale alebo Regular Access. Výzva EuroHPC Development je určená pre projekty zamerané na vývoj a optimalizáciu kódu a algoritmov a na vývoj aplikačných metód AI.
Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede 11 feb - Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, ktorý sa každoročne oslavuje 11. februára, vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 2015. Tento deň nám pripomína, že ženy a dievčatá zohrávajú vo vede a technike dôležitú úlohu a že je potrebné ich v tom ešte viac podporiť. Príspevok žien vo vede je neoceniteľný, od základného výskumu až po vývoj technológií. Ženy, ako Marie Curie, Rosalind Franklinová a mnohé iné, mali zásadný vplyv na naše pochopenie sveta.