Kategórie
Calls-Current

Devana: Výzva na podávanie projektov pre testovanie a benchmarking

Výpočtové stredisko SAV a Národné superpočítačové centrum otvárujú prvú Výzvu na podávanie projektov pre testovanie a benchmarking. Výzva je kontinuálne otvorená, projekt je možné podať kedykoľvek v priebehu roka a to výhradne prostredníctvom používateľského portálu register.nscc.sk. Prístup pre testovanie a benchmarking slúži predovšetkým na získanie dát o výkonnostných parametroch aplikácií, paralelizácii, škálovaní a požiadavkách na veľkosť dátového úložiska pre nasledovné podanie žiadosti o štandardný prístup. Môže však tiež slúžiť pre menej časovo a výpočtovo náročné projekty.

Devana: Výzva na podávanie projektov pre testovanie a benchmarking

Výpočtové stredisko SAV a Národné superpočítačové centrum otvárujú prvú Výzvu na podávanie projektov pre testovanie a benchmarking. Výzva je kontinuálne otvorená, projekt je možné podať kedykoľvek v priebehu roka a to výhradne prostredníctvom používateľského portálu register.nscc.sk. Prístup pre testovanie a benchmarking slúži predovšetkým na získanie dát o výkonnostných parametroch aplikácií, paralelizácii, škálovaní a požiadavkách na veľkosť dátového úložiska pre nasledovné podanie žiadosti o štandardný prístup. Môže však tiež slúžiť pre menej časovo a výpočtovo náročné projekty.

devana
Superpočítač Devana

Prístup je bezplatný za predpokladu splnenia všetkých náležitostí definovaných v Podmienkach výzvy. V žiadosti musí byť jasne definovaná potreba využitia a testovania v HPC prostredí. Podané projekty vyhodnocuje interný tím VS SAV a NSCC.

Dátum otvorenia výzvy: 19.7.2023

Uzávierky pre žiadosti: Výzva je otvorená kontinuálne počas roka.

Termín pre notifikácie o schválení projektu: Do 2 týždňov od podania projektu.

Oprávnení žiadatelia: O prístup pre testovanie a benchmarking môžu žiadať vedci a výskumníci zo slovenských verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, ako aj z organizácií verejnej a štátnej správy a súkromných podnikov registrovaných v Slovenskej republike. Prístup je poskytovaný výhradne pre civilný a nekomerčný open-science výskum a vývoj. Záujemcom so súkromných spoločností sa odporúča najskôr kontaktovať Národné kompetenčné centrum pre HPC.

Maximálne trvanie projektov: 4 mesiace

Dostupná alokácia na projekt: 50 000 CPU core-hodín a 12 500 GPU core-hodín

Dostupné systémy: HPC systém Devana