Kategórie
Calls-Current Všeobecné

EuroHPC JU Call for Proposals for Benchmark Access 2024

EuroHPC JU Call for Proposals for Benchmark Access 2024

Cieľom výziev EuroHPC JU Benchmark Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím možnosti otestovať svoje aplikácie na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale či Regular Access.

Výzva EuroHPC Benchmark je určená na testy škálovateľnosti kódu a na testovanie AI aplikácií. Tieto výsledky máju byť zahrnuté do návrhu v budúcej výzve EuroHPC Extreme Scale a Regular Access. Maximálna doba pridelenia prístupu k infraštruktúre je tri mesiace.

Dátum otvorenia výzvy: 1.12.2023
Uzávierky pre žiadosti: 1.03.2024 (11:00 CET), 1.04.2024 (11:00 CET), 1.05.2024 (11:00 CET) 1.06.2024 (11:00 CET), 1.07.2024 (11:00 CET), 1.08.2024 (11:00 CET), 1.09.2024 (11:00 CET), 1.10.2024 (11:00 CET), 1.11.2024 (11:00 CET), 1.12.2024 (11:00 CET)

Dostupné systémy:

Viac informácií

Kategórie
Calls-Current Všeobecné

EuroHPC JU Call for Proposals for Development Access 2024

EuroHPC JU Call for Proposals for Development Access 2024

Cieľom výziev EuroHPC JU Development Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím príležitosti pre vývoj, testovanie a optimalizáciu aplikácii na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale alebo Regular Access. Výzva EuroHPC Development je určená pre projekty zamerané na vývoj a optimalizáciu kódu a algoritmov a na vývoj aplikačných metód AI.

Výzva je určená pre výskumné projekty z akademickej obce a priemyslu a iniciatív financovaných z verejných či súkromných zdrojov, ako sú napríklad centrá excelentnosti alebo kompetenčné centrá. Alokačné obdobie je jeden rok a je obnoviteľné maximálne dvakrát.

Dátum otvorenia výzvy: 1.12.2023
Uzávierky pre žiadosti: : 1.03.2024 (11:00 CET), 1.04.2024 (11:00 CET), 1.05.2024 (11:00 CET) 1.06.2024 (11:00 CET), 1.07.2024 (11:00 CET), 1.08.2024 (11:00 CET), 1.09.2024 (11:00 CET), 1.10.2024 (11:00 CET), 1.11.2024 (11:00 CET), 1.12.2024 (11:00 CET).

Dostupné systémy:

Viac informácií

Kategórie
Calls-Current

Inno4scale: Inovatívne algoritmy pre aplikácie na európskych Exascale superpočítačoch

Inno4scale: Inovatívne algoritmy pre aplikácie na európskych Exascale superpočítačoch

Inno4scale je európska iniciatíva, ktorá vznikla na podporu vývoja inovatívnych algoritmov pre exascale superpočítače, aby bolo možné ich využívať naplno. V súčasnosti existujúce kódy pre vysokovýkonné výpočty nebudú v budúcnosti schopné efektívne fungovať na budúcich exascale systémoch . Projekt preto identifikuje a podporí vývoj aplikácií, ktoré majú potenciál naplno využiť nové pripravované EuroHPC exascale systémy.

Cieľom Inno4scale je podpora spoločného podniku EuroHPC, ktorého cieľom je dosiahnuť nasadenie Exascale superpočítačov v Európe. V rámci projektu sa efektívne využije vývoj nových algoritmov pre aplikácie na pripravovaných európskych Exascale superpočítačoch. Používané vo verejnej správe alebo priemysle budú tieto superpočítače schopné riešiť predtým nedostupné výpočtové výzvy. Priemysel, veda, ako aj verejná správa tak budú môcť skrátiť čas potrebný na riešenie výpočtových simulácií a pristupovať k väčším problémom pomocou nových riešení.

Projekt Inno4scale bol spustený začiatkom júla 2023 a potrvá 21 mesiacov. Finančná podpora projektu je garantovaná využitím kaskádového financovania. Projekt koordinuje Barcelonské superpočítačové centrum. Partneri projektu: SCAPOS, High-Performance Computing Center Univerzity v Stuttgarte a sieť PRACE. Celkový rozpočet je 4,5 mil. EUR.

Môžete sa prihlásiť do otvorenej výzvy Inno4scale a predložiť svoje návrhy na nadchádzajúce inovačné štúdie!

Viac informácií

Kategórie
Calls-Current

Devana: Výzva na podávanie projektov pre testovanie a benchmarking

Devana: Výzva na podávanie projektov pre testovanie a benchmarking

Výpočtové stredisko SAV a Národné superpočítačové centrum otvárujú prvú Výzvu na podávanie projektov pre testovanie a benchmarking. Výzva je kontinuálne otvorená, projekt je možné podať kedykoľvek v priebehu roka a to výhradne prostredníctvom používateľského portálu register.nscc.sk. Prístup pre testovanie a benchmarking slúži predovšetkým na získanie dát o výkonnostných parametroch aplikácií, paralelizácii, škálovaní a požiadavkách na veľkosť dátového úložiska pre nasledovné podanie žiadosti o štandardný prístup. Môže však tiež slúžiť pre menej časovo a výpočtovo náročné projekty.

devana
Superpočítač Devana

Prístup je bezplatný za predpokladu splnenia všetkých náležitostí definovaných v Podmienkach výzvy. V žiadosti musí byť jasne definovaná potreba využitia a testovania v HPC prostredí. Podané projekty vyhodnocuje interný tím VS SAV a NSCC.

Dátum otvorenia výzvy: 19.7.2023

Uzávierky pre žiadosti: Výzva je otvorená kontinuálne počas roka.

Termín pre notifikácie o schválení projektu: Do 2 týždňov od podania projektu.

Oprávnení žiadatelia: O prístup pre testovanie a benchmarking môžu žiadať vedci a výskumníci zo slovenských verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, ako aj z organizácií verejnej a štátnej správy a súkromných podnikov registrovaných v Slovenskej republike. Prístup je poskytovaný výhradne pre civilný a nekomerčný open-science výskum a vývoj. Záujemcom so súkromných spoločností sa odporúča najskôr kontaktovať Národné kompetenčné centrum pre HPC.

Maximálne trvanie projektov: 4 mesiace

Dostupná alokácia na projekt: 50 000 CPU core-hodín a 12 500 GPU core-hodín

Dostupné systémy: HPC systém Devana