Kategórie
Calls-Finished

DIGITbrain

Technológia digitálnych dvojičiek umožňuje vytvoriť virtuálnu reprezentáciu produktu, systému alebo procesu s fyzikálnymi atribútmi zodpovedajúcimi reálnemu časopriestoru. Digitálne dvojča obsahuje dáta zo svojho fyzického náprotivku a výrobcovi umožňuje zdokonaliť výrobné procesy, predpovedať napríklad zlyhania v procese alebo potrebu údržby.

DIGITbrain – pripravovaná výzva v marci 2022

DIGITbrain projekt je inovačný program EÚ (koordinovaný PNO Consultants), ktorý umožní malým a stredným podnikom prístup k technológii digitálnych dvojičiek.

Technológia digitálnych dvojičiek umožňuje vytvoriť virtuálnu reprezentáciu produktu, systému alebo procesu s fyzikálnymi atribútmi zodpovedajúcimi reálnemu časopriestoru. Digitálne dvojča obsahuje dáta zo svojho fyzického náprotivku a výrobcovi umožňuje zdokonaliť výrobné procesy, predpovedať napríklad zlyhania v procese alebo potrebu údržby.

V porovnaní s konceptom digitálnych dvojičiek, ktorý sa už v súčasnosti využíva vo výrobných procesoch mnohých spoločností, chce projekt DIGITbrain zájsť ešte o krok ďalej a vyvinúť tzv. ‘Digital Product Brain’, ktorý by zbieral a ukladal dáta z celého cyklu výrobnej línie alebo stroja. Toto sa uplatní v novom koncepte výroby, ktorý sa nazýva “výroba ako služba” (Manufacturing-as-a-Service / MaaS). Tento koncept umožní výrobu podľa požiadaviek klienta, produkciu špecializovaných výrobkov a to aj v menších množstvách a zároveň stále ekonomicky.

Podporené projekty, tzv. experimenty sa budú implementovať v úzkej spolupráci s Digitálnymi inovačnými centrami (DIH). Táto spolupráca by mala začať už počas prípravy žiadosti. Digitálne inovačné centrá a kompetenčné centrá budú poskytovať žiadateľom v tomto procese podporu. Zároveň by táto spolupráca mala pokrývať obdobie začiatku projektu, ako aj jeho implementácie.

V poradí druhá výzva na podávanie žiadostí bude otvorená 31. marca 2022 a to počas troch mesiacov, do konca júna 2022. Podrobnosti o programe a podmienkach nájdete TU.