Kategórie
Calls-Current

EuroHPC: prístup pre projekty

Výzva na podávanie žiadostí v rámci EuroHPC JU – regular project access – je kontinuálne otvorená. Najbližší dátum uzávierky je piatok 4. marca 2022. V rámci tejto výzvy máte možnosť požiadať o jednoročný nepretržitý prístup k infraštruktúre. Po roku je možné prístup predĺžiť na ďalších (maximálne) 12 mesiacov. Prístup bude žiadateľom udelený do dvoch mesiacov od dátumu uzávierky.

EuroHPC: prístup pre projekty

Výzva na podávanie žiadostí v rámci EuroHPC JU – regular project access – je kontinuálne otvorená. Najbližší dátum uzávierky je piatok 1. júla 2022. V rámci tejto výzvy máte možnosť požiadať o jednoročný nepretržitý prístup k infraštruktúre. Po roku je možné prístup predĺžiť na ďalších (maximálne) 12 mesiacov. Prístup bude žiadateľom udelený do dvoch mesiacov od dátumu uzávierky.


Výskumní pracovníci z akademickej oblasti, výskumných ústavov, verejných orgánov či priemyslu so sídlom alebo miestom pôsobenia v jednom z členských štátov EÚ alebo v pridruženej krajine k programu Horizont 2020 môžu teraz podávať žiadosti a získať prístup k pre-exascale a petascale superpočítačom v rámci Regular project acess výzvy.

Výzvu vyhlasuje EuroHPC JU s podporou PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). Žiadosti o prístup musia byť predložené prostredníctvom nástroja PRACE Peer-Review Tool. Výzva je otvorená pre všetky oblasti vedy, priemyslu a verejného sektora. Projekty by mali byť navrhnuté tak, aby umožnili a podporili pokrok a inovácie v príslušných oblastiach.
Dátumy uzávierky:

  • 1. júla 2022 – 10:00 (SELČ)
  • 7. októbra 2022 – 10:00 (SELČ)

V rámci tejto výzvy môžete získať prístup k nasledujúcim infraštruktúram: Vega (Slovinsko), MeluXina (Luxembursko), Discoverer (Bulharsko), Karolina (Česká republika), LUMI (Fínsko) .
Podrobnejšie informácie nájdete TU.