Kategórie
Calls-Finished

PRACE – ICEI jedenásta výzva na predkladanie projektov

Patrite k výskumníkom z akademického prostredia či výskumných inštitúcií, ktorých vedeckovýskumné aktivity vyžadujú škálovateľné výpočtové prostriedky, interaktívne výpočtové služby, prístup k virtuálnym serverom a úložný priestor? V tom prípade jedenásta výzva na predkladanie projektov je určená práve pre vás!

PRACE – ICEI jedenásta výzva na predkladanie projektov

Patrite k výskumníkom z akademického prostredia či výskumných inštitúcií, ktorých vedeckovýskumné aktivity vyžadujú škálovateľné výpočtové prostriedky, interaktívne výpočtové služby, prístup k virtuálnym serverom a úložný priestor? V tom prípade jedenásta výzva na predkladanie projektov je určená práve pre vás!


Jedenásta výzva bude otvorená od 26. septembra 2022 do 24. októbra 2022. Výpočtové prostriedky budú pridelene v januári 2023. Výzvy sa opakujú štvrťročne  a sú otvorene do naplnenia kapacít. Program PRACE ICEI je otvorený pre všetkých európskych výskumníkov a výskumné organizácie, ktoré majú záujem o využitie HPC výpočtových kapacít a to nezávisle od typu ich financovania.

Oprávnení žiadatelia musia preukázať potrebu minimálne jednej z nasledujúcich služieb:

 • Škálovateľné výpočty.
 • Interaktívne výpočty.
 • Poskytovanie virtuálnych serverov.
 • Repozitár na archiváciu dát.
 • Repozitár pre aktívne dáta.

Čo musí obsahovať žiadosť PRACE ICEI?

 • Krátky opis vedeckých cieľov a zámerov vrátane pokroku nad rámec najnovších poznatkov a vedeckého impaktu.
 • Typ požadovaných výpočtových prostriedkov (napr. škálovateľné, interaktívne, virtuálny server a pod.).
 • Žiadosť o výpočtové prostriedky v zmysle predchádzajúceho bodu.
 • Popis softvéru a služieb potrebných na úspešnú implementáciu projektu.
 • Opis výskumných metód (vrátane projektového plánu), algoritmov a paralelizácie kódu (vrátane požiadaviek na pamäť).
 • Informácie o spravovaní dát.
 • Opis špeciálnych požiadaviek.

Výpočtové kapacity, ktoré sú dostupné v rámci tejto výzvy, sú súčasťou infraštruktúry Fenix, podporovanej Európskym projektom ICEI. Podrobnosti o dostupných výpočtových prostriedkoch a viac informácií o podávaní žiadosti nájdete TU.

Nie ste si istí, či je táto výzva vhodná pre vás alebo potrebujete poradiť? Neváhajte a dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu!