Kategórie
Všeobecné

Regionálny workshop národných kompetenčných centier v strednej Európe

Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 6. decembra stretli na druhom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Poľsko v Krakove. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.

Regionálny workshop národných kompetenčných centier v strednej Európe

Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 6. decembra stretli na druhom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Poľsko v Krakove. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.

Na programe dňa boli 4 sekcie, ktoré sa týkali vzdelávania a komunikácie, interakcie s priemyslom, spolupráce, twinningu a mentoringu. Účastníci pracovali v malých skupinách, diskutovali o konkrétnych bodoch a vymieňali si osvedčené postupy v rámci jednotlivých tém. Zástupcovia národných kompetenčných centier diskutovali nielen o spoluprácach s MSP a priemyslom, vedeckými komunitami či verejnou správou, ale tiež medzi samotnými kompetenčnými centrami z jednotlivých krajín.

Komunikačná sekcia bola zameraná na propagáciu a komunikačné kanály, najmä LinkedIn a budovanie publika. Súčasťou tejto sekcie bola aj vášnivá diskusia a výmena názorov a skúsenosti jednotlivých NCC.

Členovia pracovnej skupiny mali možnosť venovať sa aj problematike vzdelávania. Účastníci diskutovali o najžiadanejších IT kurzoch, ktoré poskytujú, a analyzovali nedostatky a problémy, ktorým čelia pri ich organizácii. Venovali sa aj momentálne veľmi aktuálnej téme: ako ChatGPT môže byť nápomocný pri školeniach.

Nechýbal ani kultúrny program, po produktívnych prezentáciách a debatách poľsky tím pripravil pre účastníkov nádhernú prehliadku vianočného Krakova. Organizátorom veľmi pekne ďakujeme za skvelé a produktívne stretnutia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!


Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.