Kategórie
Všeobecné

Regionálny workshop národných kompetenčných centier v strednej Európe

Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 6. decembra stretli na druhom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Poľsko v Krakove. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.

Regionálny workshop národných kompetenčných centier v strednej Európe

Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 6. decembra stretli na druhom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Poľsko v Krakove. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.

Na programe dňa boli 4 sekcie, ktoré sa týkali vzdelávania a komunikácie, interakcie s priemyslom, spolupráce, twinningu a mentoringu. Účastníci pracovali v malých skupinách, diskutovali o konkrétnych bodoch a vymieňali si osvedčené postupy v rámci jednotlivých tém. Zástupcovia národných kompetenčných centier diskutovali nielen o spoluprácach s MSP a priemyslom, vedeckými komunitami či verejnou správou, ale tiež medzi samotnými kompetenčnými centrami z jednotlivých krajín.

Komunikačná sekcia bola zameraná na propagáciu a komunikačné kanály, najmä LinkedIn a budovanie publika. Súčasťou tejto sekcie bola aj vášnivá diskusia a výmena názorov a skúsenosti jednotlivých NCC.

Členovia pracovnej skupiny mali možnosť venovať sa aj problematike vzdelávania. Účastníci diskutovali o najžiadanejších IT kurzoch, ktoré poskytujú, a analyzovali nedostatky a problémy, ktorým čelia pri ich organizácii. Venovali sa aj momentálne veľmi aktuálnej téme: ako ChatGPT môže byť nápomocný pri školeniach.

Nechýbal ani kultúrny program, po produktívnych prezentáciách a debatách poľsky tím pripravil pre účastníkov nádhernú prehliadku vianočného Krakova. Organizátorom veľmi pekne ďakujeme za skvelé a produktívne stretnutia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!


EuroHPC JU Call for Proposals for Benchmark Access 2024 14 feb - Cieľom výziev EuroHPC JU Benchmark Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím možnosti otestovať svoje aplikácie na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale či Regular Access.
EuroHPC JU Call for Proposals for Development Access 2024 14 feb - Cieľom výziev EuroHPC JU Development Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím príležitosti pre vývoj, testovanie a optimalizáciu aplikácii na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale alebo Regular Access. Výzva EuroHPC Development je určená pre projekty zamerané na vývoj a optimalizáciu kódu a algoritmov a na vývoj aplikačných metód AI.
Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede 11 feb - Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, ktorý sa každoročne oslavuje 11. februára, vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 2015. Tento deň nám pripomína, že ženy a dievčatá zohrávajú vo vede a technike dôležitú úlohu a že je potrebné ich v tom ešte viac podporiť. Príspevok žien vo vede je neoceniteľný, od základného výskumu až po vývoj technológií. Ženy, ako Marie Curie, Rosalind Franklinová a mnohé iné, mali zásadný vplyv na naše pochopenie sveta.