Kategórie
Všeobecné

 Kick-off meeting: Superheroes 4 Science vol.2

V dňoch 28.-30. novembra 2023 v Bratislave sa uskutočnilo úvodne stretnutie k druhej fáze projektu Superheroes 4 Science (S4S). Projekt predstaví mladej generácii fascinujúci svet vysoko výkonného počítania a zameria sa na vytvorenie interaktívnych vzdelávacích materiálov na také témy, ako sú superpočítače, umelá inteligencia a kvantové počítanie.

 Kick-off meeting: Superheroes 4 Science vol.2

V dňoch 28.-30. novembra 2023 sa v Bratislave uskutočnilo úvodne stretnutie k druhej fáze projektu Superheroes 4 Science (S4S). Projekt predstaví mladej generácii fascinujúci svet vysokovýkonného počítania a zameria sa na vytvorenie interaktívnych vzdelávacích materiálov na také témy, ako sú superpočítače, umelá inteligencia a kvantové počítanie. Na úvodnom projektovom stretnutí v Bratislave sa stretli tímy z Českej republiky, Poľska a Slovenska. Boli to veľmi produktívne tri dni počas ktorých sme mali možnosť naplánovať vytvorenie rôznych zaujímavých vzdelávacích aktivít a materiálov pre vás.

Okrem veľmi efektívneho stretnutia sme mali tiež možnosť vidieť prvý slovenský superpočítač z roku 1958. Tento počítač sa používal na modelovanie dynamických systémov a výpočty diferenciálnych rovníc a bol v prevádzke až do roku 1972. Boli sme si pozrieť aj nový slovenský superpočítač Devana. Vďaka Devane máme možnosť vykonávať zložité výpočty rýchlosťou, o ktorej sa pred pár desaťročiami ani nesnívalo.

Sledujte projektovú stránku a sociálne siete a nenechajte si ujsť rôzne zaujímavé vzdelávacie aktivity a materiály, ktoré pre vás pripravujeme:


Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.