Kategórie
Všeobecné

 EuroHPC user day v Bruseli

Pozývame vás na Deň používateľov EuroHPC, ktorý sa uskutoční 11. decembra 2023 v Bruseli v čase od 9:00 do 18:00 hod. Podujatie spojí používateľov EuroHPC a poskytne im príležitosť dozvedieť sa viac o rôznych témach a možnostiach, ktoré ponúka EuroHPC JU.

 EuroHPC user day v Bruseli

Pozývame vás na Deň používateľov EuroHPC, ktorý sa uskutoční 11. decembra 2023 v Bruseli v čase od 9:00 do 18:00 hod. Podujatie spojí používateľov EuroHPC a poskytne im príležitosť dozvedieť sa viac o rôznych témach a možnostiach, ktoré ponúka EuroHPC JU.

Podujatie ponúkne príležitosť na výmenu skúseností a vedomostí o najnovších trendoch a technológiách v oblasti superpočítačových technológií. V rámci podujatia používatelia budú mať možnosť predstaviť svoje projekty a skúsenosti. EuroHPC JU pripravuje zborník tých najlepších projektov svojich používateľov.

Podujatie začne plenárnym zasadnutím, na ktorom EuroHPC JU predstaví EuroHPC systémy, podporu používateľov a EuroHPC User Forum. V druhej polovici podujatia bude pokračovať plenárne zasadnutie poskytovaním inšpiratívnych informácií o špecifických oblastiach, napríklad EuroHPC Quantum Technologies, centrách excelentnosti ale aj o národných kompetenčných centrách pre vysokovýkonné počítanie. Budú odprezentované aj výsledky projektu Destination Earth, ktoré sa im podarilo dosiahnuť vďaka využitiu systémov EuroHPC JU.

Na popoludnie sú naplánované paralelné zasadnutia. Prvé tri stretnutia budú venovane počítačovej vede, výpočtovej fyzike a vede o vesmíre. Po nich budú nasledovať stretnutia o AI, inžinierstve a výpočtovej technike, chémii a systémovej biológii. User Day bude ukončený záverečným plenárnym zasadnutím, ktoré zhrnie to, o čom sa diskutovalo počas dňa, a poskytne prehľad podujatí a aktivít, ktoré pripravuje EuroHPC JU.

Podujatie bude prebiehať F2F v Bruseli v budove Charlemange.

Podujatie sa bude konať v anglickom jazyku. Všetky dobdené plenárne zasadnutia budú vysielane naživo. Link na stream.

Viac informácií


Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.