Kategórie
Všeobecné

 EuroHPC user day v Bruseli

Pozývame vás na Deň používateľov EuroHPC, ktorý sa uskutoční 11. decembra 2023 v Bruseli v čase od 9:00 do 18:00 hod. Podujatie spojí používateľov EuroHPC a poskytne im príležitosť dozvedieť sa viac o rôznych témach a možnostiach, ktoré ponúka EuroHPC JU.

 EuroHPC user day v Bruseli

Pozývame vás na Deň používateľov EuroHPC, ktorý sa uskutoční 11. decembra 2023 v Bruseli v čase od 9:00 do 18:00 hod. Podujatie spojí používateľov EuroHPC a poskytne im príležitosť dozvedieť sa viac o rôznych témach a možnostiach, ktoré ponúka EuroHPC JU.

Podujatie ponúkne príležitosť na výmenu skúseností a vedomostí o najnovších trendoch a technológiách v oblasti superpočítačových technológií. V rámci podujatia používatelia budú mať možnosť predstaviť svoje projekty a skúsenosti. EuroHPC JU pripravuje zborník tých najlepších projektov svojich používateľov.

Podujatie začne plenárnym zasadnutím, na ktorom EuroHPC JU predstaví EuroHPC systémy, podporu používateľov a EuroHPC User Forum. V druhej polovici podujatia bude pokračovať plenárne zasadnutie poskytovaním inšpiratívnych informácií o špecifických oblastiach, napríklad EuroHPC Quantum Technologies, centrách excelentnosti ale aj o národných kompetenčných centrách pre vysokovýkonné počítanie. Budú odprezentované aj výsledky projektu Destination Earth, ktoré sa im podarilo dosiahnuť vďaka využitiu systémov EuroHPC JU.

Na popoludnie sú naplánované paralelné zasadnutia. Prvé tri stretnutia budú venovane počítačovej vede, výpočtovej fyzike a vede o vesmíre. Po nich budú nasledovať stretnutia o AI, inžinierstve a výpočtovej technike, chémii a systémovej biológii. User Day bude ukončený záverečným plenárnym zasadnutím, ktoré zhrnie to, o čom sa diskutovalo počas dňa, a poskytne prehľad podujatí a aktivít, ktoré pripravuje EuroHPC JU.

Podujatie bude prebiehať F2F v Bruseli v budove Charlemange.

Podujatie sa bude konať v anglickom jazyku. Všetky dobdené plenárne zasadnutia budú vysielane naživo. Link na stream.

Viac informácií


EuroHPC JU Call for Proposals for Benchmark Access 2024 14 feb - Cieľom výziev EuroHPC JU Benchmark Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím možnosti otestovať svoje aplikácie na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale či Regular Access.
EuroHPC JU Call for Proposals for Development Access 2024 14 feb - Cieľom výziev EuroHPC JU Development Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím príležitosti pre vývoj, testovanie a optimalizáciu aplikácii na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale alebo Regular Access. Výzva EuroHPC Development je určená pre projekty zamerané na vývoj a optimalizáciu kódu a algoritmov a na vývoj aplikačných metód AI.
Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede 11 feb - Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, ktorý sa každoročne oslavuje 11. februára, vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 2015. Tento deň nám pripomína, že ženy a dievčatá zohrávajú vo vede a technike dôležitú úlohu a že je potrebné ich v tom ešte viac podporiť. Príspevok žien vo vede je neoceniteľný, od základného výskumu až po vývoj technológií. Ženy, ako Marie Curie, Rosalind Franklinová a mnohé iné, mali zásadný vplyv na naše pochopenie sveta.