Kategórie
Všeobecné

EuroCC Supercomputing Accelerator webinar: Explainable AI

Slovenské kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie sa pripojilo k EuroCC Supercomputing Accelerator. Supercomputing accelerator je one-stop shop pre adopciu superpočítačov v podnikaní. Pozývame vás na webinár na tému: Vysvetliteľná #AI

EuroCC Supercomputing Accelerator webinar: Explainable AI

Slovenské kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie sa pripojilo k EuroCC Supercomputing Accelerator. Supercomputing accelerator je one-stop shop pre adopciu superpočítačov v podnikaní. Pozývame vás na webinár na tému: Vysvetliteľná #AI

Podujatie bude rozdelené na dve časti. V prvej časti vám rečníci priblížia úvod do fascinujúcej oblasti výskumu vysvetliteľnej AI (XAI) a ukážu vám niekoľko zaujímavých aplikácií vrátane toho, ako metódy XAI pomáhajú objaviť skryté nedostatky. V druhej časti ukážeme, ako sa dá využiť superpočítač Devana v našej každodennej práci a ako nám HPC pomáha posilniť náš výskum.

Prednášajúci: Martin Tamajka – vedúci výskumný pracovník (Kempelenov inštitút inteligentných technológií) a Ján Čegiň – doktorand (Kempelenov inštitút inteligentných technológií)
Dátum: 13. december o 16:00 CET
Miesto: online cez zoom
Registrácia

Niekoľko dní pred webinárom registrovaní účastníci dostanú pozvánku na zoom meeting.

O EuroCC Supercomputing Accelerator

EuroCC Supercomputing Accelerator je bezplatný one-stop shop cieľom ktorého je adopcia superpočítačov v podnikaní a výskume. EuroCC Supercomputing Accelerator je určeny pre firmy z rôznych oblasti.

Superpočítače pomáhajú podnikom urýchliť výpočtové úlohy a skrátiť čas potrebný na uvedenie ich produktu či firmy na trh. EuroCC Supercomputing Accelerator je všetko, čo potrebujete, aby ste si krok za krokom osvojili superpočítače a vysokovýkonné počínanie a ušetrili tak viac ako 116 000 EUR.

Či už potrebujete trénovať umelú inteligenciu, prevádzkovať zložité modely alebo chcete premeniť veľké dáta na veľký úspech, pomôžeme vám nájsť riešenie, ktoré potrebujete, a to prostredníctvom konzultácií, školení a technickej
podpory.

Výzva je otvorená pre všetky krajiny pridružené k EuroCC.
Viac o EuroCC Supercomputing Accelerator.

Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.