Kategórie
Calls-Current Všeobecné

Call for Ideas: Hľadáme slovenských MSP partnerov pre projektové konzorcium FFPlus

NCC Slovakia hľadá slovenských MSP partnerov na vytvorenie konzorcia pre návrh prestížneho projektu FFPlus. Cieľom je využiť vysokovýkonné počítanie pri riešení špecifických obchodných výziev zahŕňajúcich napr. modelovanie a simulácie, analýzu údajov, AI atď.

Call for Ideas: Hľadáme slovenských MSP partnerov pre projektové konzorcium FFPlus

NCC Slovakia hľadá slovenských MSP partnerov na vytvorenie konzorcia pre návrh prestížneho projektu FFPlus. Cieľom je využiť vysokovýkonné počítanie pri riešení špecifických obchodných výziev zahŕňajúcich napr. modelovanie a simulácie, analýzu údajov, AI atď.

Vybrané MSP môžu využívať našu a najmodernejšiu európsku infraštruktúry Tier-0 HPC, optimalizácie a/alebo paralelizácie kódovej efektívnosti a technickej podpory. Očakávaným výstupom je úspešný príbeh vo forme White Paper bez povinnosti zverejňovať detaily technického riešenia alebo akékoľvek iné vlastnícke / IP informácie alebo údaje.

Čo ponúkame:

 • HPC infraštruktúra: prístup k najmodernejším HPC systémom
 • Technická podpora a spoločný vývoj: odborné poradenstvo v oblasti využitia HPC, pracovného postupu a optimalizácie a paralelizácie kódu
 • Aplikačné poradenstvo: NCC Slovensko bude sprevádzať a sprevádzať partnerov počas celého procesu podávania žiadostí

Očakávaný výstup:

 • White Paper: krátky príbeh o úspechu dokumentujúci obchodný dopad dosiahnutý prijatím HPC. (Pre tento výstup neexistuje podmienka open science.)

Kľúčové oblasti zamerania:

 • Prevzatie HPC malými a strednými podnikmi: zameranie sa na podniky bez predchádzajúcich skúseností s HPC na riešenie skutočných výziev
 • Pozitívny vplyv na podnikanie: ukážte, ako prijatie HPC vedie k hmatateľným obchodným výhodám
 • Rôzne aplikačné domény: uprednostňovanie projektov s najvyšším potenciálom obchodného vplyvu.

Spôsobilosť:

 • Slovenské MSP: musia mať menej ako 250 zamestnancov a ročný obrat nižší ako 50 miliónov EUR
 • Neorientované na výskum: MSP by mali byť komerčne motivované, zameranie na akademický/základný výskum sa nepodporuje

Podrobnosti projektu:

 • Uzávierka prihlášok: 4. septembra 2024, 17:00 bruselského času
 • Trvanie projektu: maximálne 15 mesiacov, od 1. januára 2025
 • Rozpočet financovania: celková suma 4 milióny EUR na všetky projekty
 • Maximálne financovanie experimentu: do 200 000 EUR, do 150 000 EUR na organizáciu v konzorciu. Hlavný účastník, teda SME, sa môže zúčastniť iba jedného experimentu
 • Celkový maximálny počet partnerov konzorcia: 5 – hlavný účastník a podporní účastníci

Očakávania návrhu:

 • Zosúladenie: jasne definujte obchodné výzvy a nevyhnutnosť použitia HPC
 • Vplyv: prezentujte potenciálny pozitívny vplyv na podnikanie
 • Ciele: stanovte si konkrétne, dosiahnuteľné ciele
 • Konzorcium: zahrňte všetky potrebné strany na efektívnu realizáciu projektu
 • Zdroje a náklady: načrtnite požadované zdroje a súvisiace náklady
 • Ochrana údajov: vyriešte akékoľvek obavy týkajúce sa ochrany údajov
 • Success Stories: podpora pri vytváraní publikovateľných Success Stories

Pokyny na odoslanie:

 • Formát: návrhy musia byť predložené v angličtine a pozostávajú z dvoch častí: časť A (administratívne informácie) a časť B (návrh)
 • Elektronické predkladanie: návrhy sa musia podávať elektronicky

Pridajte sa k nám a ukážte transformačný potenciál HPC pre MSP. Kontaktujte nás ešte dnes, aby sme mohli vybudovať partnerstvo a spoločne sa uchádzať o tento projekt.


Fortissimo: Výzva pre malé a stredné podniky