Kategórie
Calls-Current Všeobecné

Fortissimo: Výzva pre malé a stredné podniky

Fortissimo: Výzva pre malé a stredné podniky

Fortissimo: Výzva pre malé a stredné podniky

Projekt FFplus spustil novú otvorenú výzvu pre európske malé a stredné podniky. Hľadajú agilné inovatívne firmy, ktoré sa rozhodnú využiť superpočítače v praxi a získať tak konkurenčnú výhodu na trhu.

Projekt FFplus je už štvrtým pokračovaním veľmi úspešnej iniciatívy, ktorá sa priamo zaoberá tým, ako pomáhať podnikom prekonať prekážky pri využití superpočítačov a vysoko výkonnej dátovej analýzy v praxi alebo pri práci a vývoji generatívnej AI. Cieľom je predovšetkým posilniť globálnu konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

V minulých rokoch otvorenými výzvami úspešne prešli už desiatky firiem z celej Európy, ktoré využili superpočítače. Nechajte sa inšpirovať ich príbehy, nájdete ich na webe FFplus.

Výzva projektu FFplus je rozdelená na 2 častí:

  1. BUSINESS EXPERIMENTS

Prvá časť výzvy je určená pre podniky bez predchádzajúcich skúseností so superpočítaním naprieč všetkými odbormi. V rámci tejto výzvy majú podniky príležitosť prihlásiť svoje “experimenty”, teda projekty riešiace konkrétnu business výzvu s pomocou superpočítačových technológií, vysoko výkonnej dátovej analýzy alebo umelej inteligencie. Predpokladaný čas trvania experimentu max. 15 mesiacov s plánovaným začatím 1. januára 2025.

Medzi všetky vybrané projekty sa rozdelí suma určená na financovanie experimentov vo výške 4 milióny EUR.

Uzávierka na podanie žiadostí je 4. septembra 2024 o 17.00 h.

  1. INNOVATION STUDIES

Druhá časť výzvy FFplus podporí firmy a startupy, ktoré už pôsobia v oblasti generatívnej AI, a ktorým chýbajú potrebné výpočtové zdroje na vývoj vlastných modelov. Cieľom je uľahčiť a posilniť technologický rozvoj európskych firiem v oblasti AI.

Zúčastnené podniky budú podporované pri zvyšovaní svojho inovačného potenciálu využívaním nových modelov generatívnej UI, ako sú veľké jazykové modely (LLM), a to na základe svojich existujúcich odborných znalostí, aplikačnej oblasti, obchodného modelu a potenciálu pre expanziu.

Prihlásené „inovačné štúdie“ musia na vývoj a prispôsobenie generatívnych modelov AI (pr. LLM) využívať rozsiahle európske superpočítačové zdroje (pre-exascale a exascale).

Medzi všetky vybrané čiastkové projekty sa rozdelí suma určená na financovanie experimentov vo výške 4 milióny EUR.

Uzávierka na podanie žiadostí je 4. septembra 2024 o 17.00 h.

Zaujala vás táto príležitosť? Viac informácií sa dozviete na webe projektu FFplus.

S podaním projektu Vám radi pomôžu experti Národného centra kompetencie pre HPC – neváhajte nás kontaktovať.