Kategórie
Calls-Finished

ADMA Trans4Mers Acceleration Program

Objavte jedinečné príležitosti na naštartovanie digitalizácie pomocou špičkových služieb a školení prispôsobených vašim individuálnym obchodným potrebám.

ADMA Trans4Mers Acceleration Program

Objavte jedinečné príležitosti na naštartovanie digitalizácie pomocou špičkových služieb a školení prispôsobených vašim individuálnym obchodným potrebám.

ADMA TranS4MErs je projekt v rámci Horizont 2020 s ambíciou riadiť transformáciu európskych výrobných MSP na tzv. továrne budúcnosti, ktoré budú adresovať súčasné ekologické, digitálne a spoločenské výzvy.

ADMA Trans4MErs Acceleration Program ponúka poukážky a priame financovanie na navrhnutie a implementáciu plánu digitálnej transformácie a naštartovanie cesty k tomu, aby sa MSP stali továrňou budúcnosti v dvoch fázach: dizajn a rekonštrukcia.

Poukážky sa prideľujú na základe kritérií „kto prvý príde, ten skôr berie“. Prihlášky sú otvorené od 1. septembra s priebežnými uzavierkami 2. novembra, 16. novembra, 30. novembra, 14. decembra 2022, 4. januára a 18. januára 2023.

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ

Výzvy sú otvorené pre výrobné MSP, ktoré spĺňajú pravidlá definované Európskou komisiou:

  • Počet zamestnancov 1-250
  • Ročný obrat  < 50 miliónov EUR alebo ročná účtovná súvaha < 43 miliónov EUR
  • Sú aktívne v oblasti pokročilej výroby, využívajúc nové poznatky a tiež inovatívne a špičkové technológie, ako je robotika, 3D tlač, umelá inteligencia, vysokovýkonná výpočtová technika a modelovanie, na výrobu komplexných produktov
  • Adoptujú nové technológie alebo služby pre vylepšenie produktov a výrobných procesov
  • Sídlia v členskom štáte Európskej únie (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyperská republika, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko)
  • Pre viac informácií kliknite na odkaz TU