Kategórie
Všeobecné

EuroCC 2 & CoEs & CASTIEL 2 Intermediate Conference na Slovensku

V malebnom prostredí Vysokých Tatier sa členovia Európskych národných kompetenčných centier a Centier excelentnosti stretli počas EuroCC 2 & CoEs & CASTIEL 2 Intermediate Conference, aby diskutovali o vývoji v projekte a ukázali doteraz dosiahnutý pokrok.

EuroCC 2 & CoEs & CASTIEL 2 Intermediate Conference na Slovensku

V malebnom prostredí Vysokých Tatier sa členovia Európskych národných kompetenčných centier a Centier excelentnosti stretli počas EuroCC 2 & CoEs & CASTIEL 2 Intermediate Conference, aby diskutovali o vývoji v projekte a ukázali doteraz dosiahnutý pokrok.

Prvá sekcia odštartovala v pondelok 22. apríla srdečným privítaním zo strany tímu projektového manažmentu a lokálnych organizátorov zo Slovenského kompetenčného centra pre vysokovýkonné počítanie. Diskutovalo sa o nedávnom vývoji a informáciách z prvého hodnotenia projektu. Súčasťou podujatia bola identifikácia synergií medzi kompetenčnými centrami (NCC) a centrami excelentnosti (CoE). Národné kompetenčná centra a centra excleentosnti mali príležitosť na vytvorenie základov pre spoločné aktivity a výmenu skúsenosti a vedomosti. Diskusie neboli iba teoretické, boli to praktické návrhy na posilňovanie kohézie a maximalizáciu spolupráce v rámci ekosystému EuroCC 2.

Druhý deň bol zameraný na praktické záležitosti financovania, kompetencií a strategického plánovania. Workshopy o rozpočtových pravidlách s CASTIEL 2 a diskusie o kompetenciách NCC a CoE poskytli cenné poznatky o finančnom a intelektuálnom základe potrebnom pre udržateľný rast.

Konferencia bola dôkazom rozmanitosti komunity EuroCC 2. Od tematických klastrov po prístup k priemyslu a základy vzdelávania sa účastníci venovali konkretným detailom v týchto oblastiach a vytvárali spojenia a základy pre budúce spolupráce.

Účastníci mali tiež možnosť zúčastniť sa exkurzie okolo jazera Štrbské pleso a posilniť kamarátske vzťahy a neformálne väzby mimo konferenčných miestností.


Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska 30 máj - Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska S radosťou oznamujeme, že Národné kompetenčné centrum pre HPC uzavrelo nové partnerstvo s Úniou klastrov Slovenska (ÚKS) v rámci HPC Ambassador programu . Tento významný krok posilní naše spoločné úsilie v podpore inovácií a adopcii vysokovýkonných počítačových technológií medzi klastrami a ich členmi z rôznych sektorov, s ddôrazom na malé a stredné podniky na Slovensku.
NCC Slovensko & NCC Poľsko: ORCA Hands-on Workshop 23 máj - V dňoch 21. a 22. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnil ORCA hands-on workshop. Tento dvojdňový workshop, organizovaný národnými kompetenčnými centrami pre HPC zo Slovenska a Poľska bol zameraný na softvérový kvantovo-chemický balík ORCA. Účastníci sa oboznámili so základmi a vybranými pokročilými technikami práce s ORCA, pričom veľkú časť tvorili najmä praktické cvičenia.
MaX school: materials and molecular modelling with QUANTUM ESPRESSO 20 máj - Dávame vám do pozornosti online školu organizovanú MaX CoE v spolupráci s Národnými kompetenčnými centrami pre vysokovýkonné počítanie z Česka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Poľska a Maďarska. Podujatie bude prebiehať v dňoch 19. - 21. jún 2024.