Kategórie
Všeobecné

Nová spolupráca a komplexnejšia ponuka pre slovenské firmy

V Národnom kompetenčnom centre pre HPC sa tešíme z nášeho nového partnerstva s Inovačným centrom INOVIA v Žiline. Toto spojenie predstavuje významný míľnik v misii NCC pre HPC propagovať a podporovať adopciu vysokovýkonných výpočtových technológií naprieč slovenskými regiónmi a hospodárskymi sektormi. Využitie takýchto pokročilých digitálnych technológií je vo svete čoraz bežnejšie, napríklad pri pokročilých numerických simuláciách, spracovaní veľkých objemov dát a tiež pri vývoji modelov umelej inteligencie.

Inovačné centrum INOVIA a Národné kompetenčné centrum pre HPC: Nová spolupráca a komplexnejšia ponuka pre slovenské firmy

V Národnom kompetenčnom centre pre HPC sa tešíme z nášho nového partnerstva s Inovačným centrom INOVIA v Žiline. Toto spojenie predstavuje významný míľnik v misii NCC pre HPC propagovať a podporovať adopciu vysokovýkonných výpočtových technológií naprieč slovenskými regiónmi a hospodárskymi sektormi. Využitie takýchto pokročilých digitálnych technológií je vo svete čoraz bežnejšie, napríklad pri pokročilých numerických simuláciách, spracovaní veľkých objemov dát a tiež pri vývoji modelov umelej inteligencie.

INOVIA sa stala prvým ambasádorom NCC pre HPC, a spoločnými silami sa budeme snažiť zvyšovať povedomie o užitočnosti HPC nástrojov a ich prínosoch pre inovácie nielen vo vede a priemysle, ale v malých a stredných podnikoch.

NCC pre HPC bude poskytovať znalosti a know-how širšej komunite prostredníctvom workshopov a školení. Klienti INOVIA tiež môžu získať prístup k odbornej pomoci a podpore pri rôznych výskumných alebo vývojových projektoch.

Tešíme sa na spoločné projekty a spoluprácu a veríme, že kombináciou našich silných stránok pomôžeme slovenským firmám v digitalizácii a inováciách! Ak máte akékoľvek otázky alebo záujem o viac informácií, neváhajte nás kontaktovať.


Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska 30 máj - Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska S radosťou oznamujeme, že Národné kompetenčné centrum pre HPC uzavrelo nové partnerstvo s Úniou klastrov Slovenska (ÚKS) v rámci HPC Ambassador programu . Tento významný krok posilní naše spoločné úsilie v podpore inovácií a adopcii vysokovýkonných počítačových technológií medzi klastrami a ich členmi z rôznych sektorov, s ddôrazom na malé a stredné podniky na Slovensku.
NCC Slovensko & NCC Poľsko: ORCA Hands-on Workshop 23 máj - V dňoch 21. a 22. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnil ORCA hands-on workshop. Tento dvojdňový workshop, organizovaný národnými kompetenčnými centrami pre HPC zo Slovenska a Poľska bol zameraný na softvérový kvantovo-chemický balík ORCA. Účastníci sa oboznámili so základmi a vybranými pokročilými technikami práce s ORCA, pričom veľkú časť tvorili najmä praktické cvičenia.
MaX school: materials and molecular modelling with QUANTUM ESPRESSO 20 máj - Dávame vám do pozornosti online školu organizovanú MaX CoE v spolupráci s Národnými kompetenčnými centrami pre vysokovýkonné počítanie z Česka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Poľska a Maďarska. Podujatie bude prebiehať v dňoch 19. - 21. jún 2024.