Kategórie
Všeobecné

Možnosti využitia HPC pre MSP

Dňa 19. marca sa v Bratislave uskutočnilo podujatie s názvom Objavte potenciál supepročítača v praxi, ktoré združilo odborníkov z Národného kompetenčného centra HPC (NCC) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, čím sa otvorili nové horizonty prespoluprácu s podnikmi využívajúcimi veľké dáta, simulácie, umelú inteligenciu vo vývoji alebo výrobnej technológií.

Možnosti využitia HPC pre MSP

Dňa 19. marca sa v Bratislave uskutočnilo podujatie s názvom Objavte potenciál supepročítača v praxi, ktoré združilo odborníkov z Národného kompetenčného centra HPC (NCC) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), čím sa otvorili nové horizonty pre spoluprácu s podnikmi využívajúcimi veľké dáta, simulácie, umelú inteligenciu vo vývoji alebo výrobnej technológií.

Cieľom podujatia bolo stretnutie s expertmi z NCC, počas ktorého mali účastníci jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o výhodách a možnostiach využitia vysokovýkonného počítania vo svojom podnikaní. Firmy mali možnosť zoznámiť sa s tým, ako môžu moderné technológie a vysokovýkonná výpočtová technika pomôcť zefektívniť výpočtové procesy a spracovanie dát. Predstavené boli úspešné projekty spoluprác z portfólia NCC, ktoré demonštrovali reálne prínosy HPC pre vybrané podniky.

Služby Národného kompetenčného centra pre HPC predstavila Lucia Demovičová, ktorá vedie NCC a zameriava sa na spoluprácu s malými a strednými podnikmi, a Michal Pitoňák, expert na mapovanie HPC ekosystému a implementáciu pilotných projektov. Účastníci mali príležitosť diskutovať s odborníkmi svoje špecifické potreby ako aj otvoriť možnosti budúcich spoluprác.

Odborníci taktiež informovali o možnostiach, dostupnosti a podmienkach využitia HPC služieb na Slovensku a v Európe. Prínosnou informáciou bola možnosť využitia testovacej alokácie HPC zdrojov a zapojenia sa podnikov do bezplatných pilotných projektov, čo predstavuje zaujímavú príležitosť adopcie HPC pre MSP bez nutnosti veľkých počiatočných investícií. Súčasťou podujatia bola prehliadka superpočítača Devana, ktorá účastníkom poskytla unikátny pohľad do sveta vysokovýkonných výpočtov.


Workshop: POP3 Profiling and Optimisation Tools 16 júl - Pozývame vás na zaujímavé podujatie POP3 Profiling and Optimisation Tools 46th VI-HPS Tuning Workshop. Podujatie je organizované POP3 CoE v spolupráci s Národnými kompetenčnými centrami pre HPC zo Slovenska, Česka, Poľska a Rakúska Maďarska a Slovinska.
Call for Ideas: Hľadáme slovenských MSP partnerov pre projektové konzorcium FFPlus 4 júl - NCC Slovakia hľadá slovenských MSP partnerov na vytvorenie konzorcia pre návrh prestížneho projektu FFPlus. Cieľom je využiť vysokovýkonné počítanie pri riešení špecifických obchodných výziev zahŕňajúcich napr. modelovanie a simulácie, analýzu údajov, AI atď.
Fortissimo: Výzva pre malé a stredné podniky 28 jún - Fortissimo: Výzva pre malé a stredné podniky