Kategórie
Všeobecné

Možnosti využitia HPC pre MSP

Dňa 19. marca sa v Bratislave uskutočnilo podujatie s názvom Objavte potenciál supepročítača v praxi, ktoré združilo odborníkov z Národného kompetenčného centra HPC (NCC) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, čím sa otvorili nové horizonty prespoluprácu s podnikmi využívajúcimi veľké dáta, simulácie, umelú inteligenciu vo vývoji alebo výrobnej technológií.

Možnosti využitia HPC pre MSP

Dňa 19. marca sa v Bratislave uskutočnilo podujatie s názvom Objavte potenciál supepročítača v praxi, ktoré združilo odborníkov z Národného kompetenčného centra HPC (NCC) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), čím sa otvorili nové horizonty pre spoluprácu s podnikmi využívajúcimi veľké dáta, simulácie, umelú inteligenciu vo vývoji alebo výrobnej technológií.

Cieľom podujatia bolo stretnutie s expertmi z NCC, počas ktorého mali účastníci jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o výhodách a možnostiach využitia vysokovýkonného počítania vo svojom podnikaní. Firmy mali možnosť zoznámiť sa s tým, ako môžu moderné technológie a vysokovýkonná výpočtová technika pomôcť zefektívniť výpočtové procesy a spracovanie dát. Predstavené boli úspešné projekty spoluprác z portfólia NCC, ktoré demonštrovali reálne prínosy HPC pre vybrané podniky.

Služby Národného kompetenčného centra pre HPC predstavila Lucia Demovičová, ktorá vedie NCC a zameriava sa na spoluprácu s malými a strednými podnikmi, a Michal Pitoňák, expert na mapovanie HPC ekosystému a implementáciu pilotných projektov. Účastníci mali príležitosť diskutovať s odborníkmi svoje špecifické potreby ako aj otvoriť možnosti budúcich spoluprác.

Odborníci taktiež informovali o možnostiach, dostupnosti a podmienkach využitia HPC služieb na Slovensku a v Európe. Prínosnou informáciou bola možnosť využitia testovacej alokácie HPC zdrojov a zapojenia sa podnikov do bezplatných pilotných projektov, čo predstavuje zaujímavú príležitosť adopcie HPC pre MSP bez nutnosti veľkých počiatočných investícií. Súčasťou podujatia bola prehliadka superpočítača Devana, ktorá účastníkom poskytla unikátny pohľad do sveta vysokovýkonných výpočtov.


EuroHPC JU: Prístup k superpočítačom pre aplikácie umelej inteligencie a pre dátovo náročné výpočtyEuroHPC JU: 15 mar - EuroHPC zverejnilo nový typ výzvy Access Call for AI and Data-Intensive Applications. Výzva je určená pre priemyselné organizácie, malé a stredné podniky (SME), začínajúce firmy aj subjekty verejného sektora, ktoré potrebujú prístup k superpočítačovým zdrojom, a to pre aplikácie umelej inteligencie a pre dátovo náročné výpočty.
EuroHPC JU Call for Proposals for Benchmark Access 2024 15 mar - Cieľom výziev EuroHPC JU Benchmark Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím možnosti otestovať svoje aplikácie na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale či Regular Access.
EuroHPC JU Call for Proposals for Development Access 2024 14 mar - Cieľom výziev EuroHPC JU Development Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím príležitosti pre vývoj, testovanie a optimalizáciu aplikácii na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale alebo Regular Access. Výzva EuroHPC Development je určená pre projekty zamerané na vývoj a optimalizáciu kódu a algoritmov a na vývoj aplikačných metód AI.