Kategórie
Calls-Current Všeobecné

EuroHPC JU: Prístup k superpočítačom pre aplikácie umelej inteligencie a pre dátovo náročné výpočtyEuroHPC JU:

EuroHPC zverejnilo nový typ výzvy Access Call for AI and Data-Intensive Applications. Výzva je určená pre priemyselné organizácie, malé a stredné podniky (SME), začínajúce firmy aj subjekty verejného sektora, ktoré potrebujú prístup k superpočítačovým zdrojom, a to pre aplikácie umelej inteligencie a pre dátovo náročné výpočty.

EuroHPC JU: Prístup k superpočítačom pre aplikácie umelej inteligencie a pre dátovo náročné výpočty

EuroHPC zverejnilo nový typ výzvy Access Call for AI and Data-Intensive Applications. Výzva je určená pre priemyselné organizácie, malé a stredné podniky (SME), začínajúce firmy aj subjekty verejného sektora, ktoré potrebujú prístup k superpočítačovým zdrojom, a to pre aplikácie umelej inteligencie a pre dátovo náročné výpočty.

Táto výzva si kladie za cieľ podporovať etickú umelú inteligenciu, strojové učenie a všeobecne dátovo náročné výpočtové aplikácie, s dôrazom najmä na základné modely a generatívnu umelú inteligenciu (napríklad vývoj veľkých jazykových modelov).

Dátum otvorenia výzvy: 5.03.2024
Uzávierky pre žiadosti: 15.04.2024

Dostupné systémy:

Viac informácií