Kategórie
Calls-Current Všeobecné

EuroHPC JU Call for Proposals for Benchmark Access 2024

Cieľom výziev EuroHPC JU Benchmark Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím možnosti otestovať svoje aplikácie na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale či Regular Access.

EuroHPC JU Call for Proposals for Benchmark Access 2024

Cieľom výziev EuroHPC JU Benchmark Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím možnosti otestovať svoje aplikácie na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale či Regular Access.

Výzva EuroHPC Benchmark je určená na testy škálovateľnosti kódu a na testovanie AI aplikácií. Tieto výsledky máju byť zahrnuté do návrhu v budúcej výzve EuroHPC Extreme Scale a Regular Access. Maximálna doba pridelenia prístupu k infraštruktúre je tri mesiace.

Dátum otvorenia výzvy: 1.12.2023
Uzávierky pre žiadosti: 1.04.2024 (11:00 CET), 1.05.2024 (11:00 CET) 1.06.2024 (11:00 CET), 1.07.2024 (11:00 CET), 1.08.2024 (11:00 CET), 1.09.2024 (11:00 CET), 1.10.2024 (11:00 CET), 1.11.2024 (11:00 CET), 1.12.2024 (11:00 CET)

Dostupné systémy:

Viac informácií